Valg 2019

Mandag 9. september var det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

 

Logo Valg 2019 Bokmål

Ved årets valg skulle det velges 35 representanter til kommunestyret i nye Holmestrand kommune. AP endte opp med 11 mandater, Høyre 11, Sp 4, FrP 4, MdG 2, Rødt 1, SV 1 og KrF 1 mandat. Høyre trakk det lengste strået med 30,4 prosent, mens Arbeiderpartiet fulgte like bak med 29,8 prosent. Dette er valgresultatet, og ikke posisjoner som er endelig.
Tirsdag 10. september har valgstyret godkjent møtebok for kommunestyrevalget 2019. Valgdeltakelsen ble 63,85 prosent.

Det er mulig å forhåndsstemme fra og med 12. august til og med 6. september.

Du kan forhåndsstemme på følgende steder:

Hof bibliotek og Innbyggerservice: Hofslundveien 4, 3090 Hof

  • Hverdager kl. 9-15
  • Torsdager 9-19
  • Lørdag 17.08 og lørdag 31.08 kl. 10-14

Holmestrand rådhus : Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand

  • Hverdager kl. 9-15
  • Torsdager 9-19
  •  Lørdag 17.08 og lørdag 31.08 kl. 10-14

Sande bibliotek: Revåveien 20, 3070 Sande

  • Mandag, onsdag og torsdag 11.00–19.00
  • Tirsdag og fredag 08.30–14.00
  • Lørdag 11.00–15.00
  • I uke 33 er biblioteket stengt den 13. og 16. august, og stengt hver tirsdag og fredag i skolens ferier.

Fra og med uke 34 har vi åpent tirsdager og fredager.

Sande rådhus 337 87 000

Holmestrand rådhus 330 59 500

Alle velgere får tilsendt valgkort. På valgkortet finner du informasjon om hvor og når du kan stemme på valgdagen. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid. Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert deg som bosatt den 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Dersom du er folkeregistrert i en annen kommune enn Holmestrand, kan du ikke stemme i Holmestrand på valgdagen. Da må du enten forhåndsstemme, eller stemme i hjemkommunen din på valgdagen.

Forhåndsstemme kan du gjøre i alle landets kommuner, men på valgdagen kan du kun avgi stemme i den kommunen du er manntallsført i.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du kan søke om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan du gjøre i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Skjemaet fåes der du forhåndsstemmer.

Dersom du oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme i perioden 1. juli til 1. september. Du må selv sørge for å avgi stemmen så tidlig at den når fram til rett kommune før 10. september kl. 17.00.

Mandag 9. september kl. 09:00-21:00

 

Valglokaler

Valgkrets Valglokale
0001 Gjøklep Gjøklep ungdomsskole
0003 Botne Botne skole SFO
0005 Holmestrand Biorama
0006 Hof Hofhallen
0007 Haga Kommunelokalet
0008 Galleberg Galleberg skole
0009 Kjeldås Kjeldås skole
0010 Selvik Selvik skole

Nye valgkretser på grunn av grensejustering:

Mulvika grunnkrets tilknyttes Holmestrand valgkrets. Den delen av Grettebygd grunnkrets som overføres til Holmestrand kommune tilknyttes Gjøklep valgkrets.

Husk legitimasjon når du stemmer! Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Legitimasjonen må inneholde velgerens navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Valgstyret godkjente valglistene til høstens kommunestyrevalg i møte 23.05.2019. I henhold til valglovens § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag, innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Klagen sendes: Valgstyret i Holmestrand kommune
Postboks 312
3081 Holmestrand

Godkjente valglister 

Valglister til fylkeskommunen finner du på deres hjemmeside, når de har godkjent sine lister.

During the Norwegian municipal and county council elections, representatives are elected to municipal and county councils across Norway. These elections are held every four years and the next election is due on september 9th 2019.

As a part of the ongoing local government reform, Sande municipality and Hof municipality and Holmestrand municipality are merging from the day of January 1st 2020. In this year’s election, 49 representatives are to be elected as members of the municipal council of the new municipality.

Who can vote?

For Norwegian citizens, the rules for the right to vote are more or less the same as for parliamentary elections. Specifically, voters must be 18 years of age by the end of the election year, they must not have lost the right to vote in line with Article 53 of The Constitution of the Kingdom of Norway and they must at some point have been registered in the Population Registry as resident in Norway.

Foreign citizens can also vote in the municipal and county council elections in Norway provided that they meet the above criteria and have been registered in the Population Register as resident in Norway for the last three years before the election day. Citizens from another Nordic country who have been registered in the Population Register as resident in Norway since at least 30 June in the election year also have the right to vote in the municipal and county council elections in Norway.

To vote, the voter must be included on a municipality’s register of electors on the day of the election. This provision applies both to Norwegian citizens and foreign citizens.

Who can be elected?

To be elected as a representative of a municipal council or county council, the individual must be nominated on the list of candidates running for election. Norwegian citizenship is not required to be eligible for election to a Norwegian municipal and county council, but the individual must have been resident in Norway for at least three years. Individuals must also be registered as resident in the municipality or county for which they are running for election on the election day.

Individuals who have central administrative roles or occupy positions in the municipality or county are not eligible for election in the municipal or county council elections.