Nye Holmestrand kommune

1.1.2020 vil den nye kommunen se dagens lys. De tre kommunene Holmestrand, Hof og Sande blir til én stor kommune. Det er en stor og kompleks prosess når tre kommuner skal omstruktureres til én. Hele løpet fram mot 1.1.2020 ledes av en prosjektgruppe med hovedansvaret for gjennomføring og framdrift.

Prosjektgruppa i NYKOMMUNE2020. Foto av Roy Stranna

Vi skal være med på byggingen av Norges beste kommune! Fra venstre Janne Visnes Melgaard, Anne Sønstebø, Anne Marit Bakka, Hans Erik Utne, Svend Bergan Grane og Olav Grande. Foto: Roy Stranna

Ja, jeg vil gjerne ha nyhetsbrev om kommune-sammenslåingen.

Dragefest for alle!

22. september blir det dragefest i Sande for alle innbyggere i den nye kommunen. Drageflyging er noe både for store og…

Alt om valget!

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Holmestrand og Sande slås sammen til én kommune fra 1.…

Bruk opplevelseskartet i høst!

Den første høstmåneden er i gang, og høstferien nærmer seg. Bruk opplevelseskartet for nye Holmestrand til å oppdage…

Den store næringslivsdagen

Den 31. oktober inviterer Holmestrand næringsforening, Sande næringsråd, Sande kommune og Holmestrand kommune til en…

Nytt ordførerkjede

Hvordan skal det nye ordførerkjedet se ut? Nå legges et forslag frem for fellesnemnda. TG design skal designe det nye…

Del bilder fra 20 til 2020

20 arrangementer i høst markerer nedtellingen til sammenslåingen av nye Holmestrand kommune. Vi oppfordrer alle som…

20 markeringer til 2020 – starter nå på lørdag

Vi nærmer oss sammenslåingen av Holmestrand og Sande. Fra 10. august er det 20 uker til vi blir en kommune. Vi teller…

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Vi trenger deg som valgmedarbeider

Valg er den viktigste grunnsteinen i vårt demokrati, og arbeid med valg er en flott erfaring å ha med seg. På valgdagen…

20 kultur- og fritidsarrangementer frem til 2020

Dette er de 20 arrangementene som får plass under høstens kultursatsing «20 til 2020». Kulturkontoret oppfordret lag og…

Vekst og utvikling

Næringslivet trenger forutsigbarhet. I de nåværende kommunene finnes allerede gode og langsiktige planer med tydelige…

Familien Paulsen Walderhaugs jakt

En dag i mai testet familien Paulsen Walderhaug ut opplevelseskartet for nye Holmestrand. Tidligere i våres søkte vi en…

Nytt kommunevåpen for nye Holmestrand

Prosessen knyttet til jakten på et nytt kommunevåpen har engasjert mange innbyggere, og vært en spennende reise. Nå er…

Jakten på Holmestrand – opplevelseskart

Den nye kommunen har en lang kystlinje, mye innland og mange naturopplevelser å by på. Denne sommeren kan du utforske…

Hjemmebaserte tjenester i ny kommune

Plangruppen for hjemmebaserte tjenester har levert sitt arbeid, og anbefaler at det blir en felles virksomhetsleder for…

Velkommen til nye Holmestrand

Et splitter nytt innbyggermagasin finner i disse dager veien hjem til postkassene til innbyggere i Sande og Holmestrand…

Tips til opplevelser i nye Holmestrand

1. januar 2020 er Sande og Holmestrand en felles kommune med over 24 000 innbyggere. Nye Holmestrand kommune består av…

Digihjelp lanseres

Har du lyst til å lære mer om data-, mobil- eller nettbrettbruk? Da kan du besøke et av bibliotekene i Holmestrand…

Eikebladet ble enstemmig vedtatt i Fellesnemnda 23. mai

Kommunevåpenet eikebladet ble enstemmig vedtatt i Fellesnemnda den 23. mai. Eikebladet Juryen har gjennom en god…

Lokaldemokrati og innbyggermedvirkning

I forbindelse med kommunesammenslåingen skal det legges fram forslag til politisk reglement, verktøy og arenaer for…

Nytt kommunevåpen for Holmestrand kommune

Eikebladet er kommunevåpenet som juryen innstiller for Fellesnemnda 23. mai. Gruppen ønsket bred innbyggermedvirkning…

Allmøter for ansatte

13., 14., og 15. mai arrangeres det allmøter i Hof, Sande og Holmestrand for alle ansatte i nye Holmestrand. På…

Slik arbeider vi med kommunesammenslåingen

Det har nå blitt utarbeidet en ny side på nykommune2020.no med en oversikt over de 45 arbeids- og plangruppene som har…

Nye Holmestrand kommune

1. januar 2020 er Sande og Holmestrand en felles kommune med over 24 000 innbyggere. Nye Holmestrand kommune består av…

Visit nye Holmestrand!

Sande og Holmestrand har blitt medlem av Visit Vestfold-fellesskapet og en del av profileringen ut mot turistmarkedet.…

Hvem blir 20 til 2020?

Etter sommerferien er det kun 20 uker igjen til Sande og Holmestrand kommune skal slå seg sammen. En spennende tid for…

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Valg 2019

Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Holmestrand og Sande slås sammen til én kommune fra 1.…

Politisamarbeid i ny kommune

Forebyggende arbeid Sande kommune har hatt et samarbeid med politiet siden 2007. De har siden 2012 hatt et…

Kommunereformen gir gevinst

I dag er det Fellesnemnda og en av sakene som er til møtet i dag er gevinstrealisering kommunereform. I den nye…

Familie søkes til #JaktenPåHolmestrand

Vi søker en familie fra Hof,- Sande,- eller Holmestrandsområdet som kunne tenke seg å bruke en lørdag tidlig i mai til…

20 uker – 20 arrangementer

1.januar 2020 er Sande og Holmestrand kommuner én kommune, og nedtellingen er i gang. Nå inviterer kultursjefen…

Visit Holmestrand lanseres!

Velkommen til lansering av Visit Holmestrand på Holmestrand bibliotek den 9. april. Du inviteres til lanseringsfest…

20 arrangementer søker arrangører!

– Kultur og aktiviteter kan ofte fungere som lim i samfunnet. Det er vel den typen lim vi nå trenger for å lime…

Nye Holmestrand: hva er din forventning?

I januar 2020 er Holmestrand og Sande kommuner en kommune. Det blir en større kommune geografisk, med lengre kystlinje,…

20 til 2020 søker deltagere til komité

Til prosjektet 20 til 2020 søkes nå deltagere til en komité som skal være med å plukke ut hvilke arrangementer fra…

Kurssamarbeid med frisklivsentralen i Sande og Holmestrand

Frisklivssentralen i Holmestrand og Sande har begynt samarbeidet frem mot sammenslåingen i 2020. I den forbindelse har…

Ta spørreundersøkelsen om kommunesammenslåingen

På begynnelsen av året var vi på en rundtur og spurte innbyggere i Hof, Holmestrand og Sande om deres tanker rundt…

Nytt kommunevåpen: juryen valgte «Eikebladet»

Juryen avslørte 11. mars hvilket kommunevåpen som er vinner av konkurransen, og som skal legges frem for Fellesnemnda…

Flotte finalister ble presentert

Menneskene bak finaleforslagene til nytt kommunevåpen for nye Holmestrand ble 11. mars presentert og gjort stas på av…

10 finalister til nytt kommunevåpen

Juryen for nytt kommunevåpen, nedsatt av fellesnemnda – presenterer de 10 finalistene i konkurransen om å utforme nytt…

Nye Holmestrand: vi tar temperaturen blant innbyggere!

I januar 2020 er Holmestrand og Sande kommuner en kommune. Det blir en større kommune geografisk, med lengre kystlinje,…

Nytt kommunevåpen – hva skjer nå?

Tidligere Hof og Holmestrand kommune slo seg sammen i 2018, og i 2020 slår Sande og Holmestrand seg sammen. Et nytt…

Vi fikk inn 588 forslag til nytt kommunevåpen

Takk til alle som har sendt inn forslag til nytt kommunevåpen! Vi har mottatt 588 forslag, fra mange ulike…

Nå kan barna tegne kommunevåpen på biblioteket!

Bibliotekene i Sande, Hof og Holmestrand inviterer inn barn til å tegne sitt forslag til nytt kommunevåpen for nye…

Invitasjon til konkurranse

Vi er på jakt etter nytt kommunevåpen til nye Holmestrand kommune (Hof, Sande og Holmestrand). Alle er invitert til å…

Ett år igjen

Sande, Hof og Holmestrand har vært forlovet med hverandre siden 2016. Det tar tid å bli bedre kjent med hverandre og…

Kommunalsjefer i nye Holmestrand

Det er kun ett år igjen til Holmestrand kommune og Sande kommune formelt er en kommune. Arbeidet med å bygge den nye…

En måned igjen!

Nå er det en måned igjen til siste frist for å sende inn forslag til nytt kommunevåpen for nye Holmestrand kommune.…

Delta i spørreundersøkelsen

Fellesnemnda nedsatte en gruppe i september for å jobbe med kommunereformprosjektet lokaldemokrati,…

Den nye kommunen skal hete Holmestrand

I en pressemelding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet 22.2.2018 heter det at «Den nye kommunen som…

Resepsjonen i Hof kommune flyttes til biblioteket

Fra 1. februar 2018 blir resepsjonen i tidligere Hof kommune samlokalisert med biblioteket. Vil du snakke med oss i…

Teknisk på flyttefot

Det skjer mye også i Teknisk framover! Fra nyttår går det slag i slag med å samkjøre ressurser og få på plass ny…

Psykisk helse og avhengighet – ny virksomhet fra 1.1.18

1.1.2018 ser en ny virksomhet dagens lys i ny sammenslått kommune. Virksomhet Psykisk helse og avhengighet skal i «nye…

Barneverntjeneste i ny kommune

Høsten 2017 ble det igangsatt en plangruppe med ansvar for å etablere barneverntjeneste i «Nye Holmestrand» innen…

Legetjenester i ny kommune

Siden 2016 har en arbeidsgruppe arbeidet med å beskrive og utvikle hvordan de ulike legetjenestene skal være innrettet…

Felles PP-tjeneste for Holmestrand og Sande

1.1.2018 etableres det en felles PP-tjeneste (Pedagogisk-Psykologisk tjeneste) for Holmestrand og Sande. PP-tjenestens…

Rådmann og prosjektleder for NYKOMMUNE2020 svarer på 10 spørsmål tilknyttet kommunesammenslåingen.

10 raske spørsmål til rådmann og prosjektleder

Rådmann og prosjektleder for nykommune2020 Hans Erik Utne svarer på 10 spørsmål knyttet til kommunesammenslåingen.…

Milepælsplan for NyKommune2020

Veien mot NYKOMMUNE2020

I tiden fram mot 1.1.2020 vil arbeidet med den nye kommunen være I en kontinuerlig prosess. Fra spaden ble satt I jorda…

Abakus / kuleramme

Økonomi NYKOMMUNE2020

I disse dager jobbes det for fullt med økonomiplanene i både nye Holmestrand og Sande kommuner. Økonomiplanene viser…

Prosjektgruppas ledere bygger med sand på stranden. Foto av Roy Stranna

Prosjektgruppa for NYKOMMUNE2020

Det er etablert en overordnet prosjektgruppe som består av hovedtillitsvalgt fra hver av kommunene, samt Hans Erik…