Den 1. januar 2020 ble Holmestrand og Sande kommuner slått sammen til en kommune, som har fått navnet Holmestrand kommune.
Det ble lansert nye nettsider, på domenet holmestrand.kommune.no.
Websidene for selve sammenslåingsprosessen, nykommune2020, vil ligge åpent noen måneder inn i det nye året. Men sidene blir ikke oppdatert.

Prate med oss

De som ønsker å komme direkte i kontakt med oss kan bruke chatboten til kommunen, Juno. Denne finner du som et oransje snakke-boble øverst på våre sider.
Du kan også ringe kommunen på 33 05 95 00 eller sende epost til postmottak@holmestrand.kommune.no.