Holmestrand er «Porten til Vestfold» og har en strategisk beliggenhet i Osloregionen. Nye Holmestrand kommune med nær 25 000 innbyggere vil ha stor befolkningsvekst framover. Vi ønsker å være en næringsoffensiv kommune med høy bostedsattraktivitet.

Et godt sted å bo

Å være en næringsoffensiv kommune betyr også at kommunen må ha tilbud som gjør at det er godt å bo og jobbe her.
I begge kommunene pågår en omfattende sentrumsutvikling som vil styrke den nye kommunen som en «flersenterkommune».
I Sande foreligger allerede en samlet plan for «Den urbane landsBY». Flere prosjekter er godkjent og utbygging er i gang. Planene har høstet regional og nasjonal anerkjennelse, og var hovedbegrunnelsen for at Sande kom til finalen i NHOs kåring av gode vertskapskommuner for næringslivet. I Sande pågår også en stor utbygging ved Nordre Jarlsberg Brygge. Her er planen under revidering med sikte på å skape et enda mer variert utbyggingsmønster.
Holmestrand bysentrum er preget av stor utbygging med flere nye boligprosjekter. Mulighetsstudien for Hakan/Krana er lagt fram, og innebærer mye spennende. Sammen med fylkeskommunen skal det også lages en mulighetsstudie for Holmestrand Nord.

Vil du være med å bidra til vekst i kommunen?

Vi søker etter ny næringssjef som kjenner kommunene og det offentlige, og som kan videreføre arbeidet og være «smørekanne» mellom alle aktører som bidrar til vekst i kommunen.
Næringssjefen vil blant annet ha ansvar for tilrettelegging for eksisterende næringsliv og etablerere, bl.a. gjennom etablererveiledningen START i Vestfold, følge opp kommunens avtale med Visit Vestfold og utarbeide og følge opp strategier og planer. Næringssjefen vil ha et selvstendig ansvar for sitt arbeidsområde og rapporterer faglig direkte til kommunedirektøren.

Søknadsfrist er 5. januar 2020.

Les mer om stillingen her