– Kan du lære meg Microbits? Kan jeg bestille en time hos deg? Dette er spørsmål en digitalpedagog i Holmestrandsskolen kan få av en lærer.

Med digitalpedagoger på alle skolene er det en grundig digital satsing i Holmestrandsskolen. – I skolen skal elevene lære å bli digitale produsenter, og det er de som skal skape. Men de må også lære å være kritiske konsumenter, forteller Anne Guri.

Hva er en digitalpedagog?

En digitalpedagog er med på å utvikle lærernes digitale kompetanse, og er en støttespiller for de andre lærere. Anne Guri Horne Alver jobber andre året som digitalpedagog, holder til på Botne skole, og bor i Holmestrand. Line Juliane Krohn Jensen ble digitalpedagog i høst, holder til på Kjeldås skole, og bor i Sande. Antall digitalpedagoger i nye Holmestrandsskolen er 23 stykker, og det er digitalpedagoger på alle skolene. Anne Guri og Line er to av dem, og de forteller om en interessant hverdag.

Lærere i kontinuerlig digital utvikling

De skal bidra til at lærerne er i kontinuerlig utvikling når det kommer til digitale måter å jobbe på i skolen. Digitalpedagogene jobber med kompetanseheving blant alle lærerne slik at de skal være best rustet og kontinuerlig oppdatert på måter å ta det digitale i bruk for elevene. En digitalpedagog jobber ikke med det tekniske, men hvordan man kan bruke det digitale for å få pedagogisk merverdi.

Line (til venstre) og Anne Guri er to av digitalpedagogene i nye Holmestrand. For å få til det jobber pedagogene med utviklingstid og oppgaver, rettet inn i hverdagen til lærerne. Anne Guri og Line er opptatt av at man skal ha med alle og at lærere skal lære sammen.

Forent gjennom digital satsing

Å arbeide på tvers av skoler og eksisterende kommuner er positivt mener Anne Guri og Line. Man kan nesten si at skolene på tvers av grensene i Hof, Sande og Holmestrand har blitt forent gjennom den digitale satsinga. – Kjempeflott at politikerne ønsker å satse på det digitale, sier Anne Guri.

Anne Guri og Line er veldig fornøyde med at pedagogisk IKT-rådgiver i kommunen jobber for at alle skal være med, at utstyr og kompetanse prioriteres, og at fagarbeidere som er på skolen tar den digitale vaktmesterjobben. Da kan digitalpedagogene bruke tiden sin på det pedagogiske.
Begge synes det er positivt at det er digitalpedagoger på alle skolene. Slik har alle pedagogene god kunnskap om akkurat sin skole, miljøet, personalet og utstyret

Les hele saken i innbyggermagasinet her