Å løfte i fellesskap, kommunens sektorovergripende samarbeidsplattform, ble gjennomført for syvende gang den 3. desember.

Folkehelse på agendaen

For andre gang ble plattformen knyttet til innsats inn mot Program for Folkehelse i kommunene. Status på prosjektarbeidet i både Sande og Holmestrand kommune ble presentert, og påtroppende ordfører Elin Weggesrud åpnet arrangementet. Det var 35 personer tilstede.

Samskaping

Folkehelseprogrammet i Holmestrand har samskaping som metodisk fundament. Samskaping er en metode for å arbeide «i øyenhøyde» med likeverd på tvers av sektorer og tradisjoner.
Det var representasjon fra lokale lag, foreninger og bedrifter, Husbanken region sør, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge i tillegg til tverrfaglig representasjon fra kommunene og NAV.

Utvikle ideer sammen

Målet med samlingen var å bygge nye relasjoner og utvikle ideer sammen for Nye Holmestrand. Arbeidet veiledes av Senter for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon ved USN.