Nye Holmestrand kommune får sin første ansatte robot, en chatbot som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, via den nye nettsiden som lanseres i januar. Og det er opp til innbyggerne å foreslå hva den nyansatte roboten skal hete!
Chatboten blir et tilbud til innbyggere i tillegg til de tradisjonelle kontaktmåtene som telefon, e­post og personlig møte. Gjennom chat kan innbyggere få svar på mange av sine spørsmål.

Innbyggere er robottrenere

Chatboten kan svare på tusenvis av spørsmål, og blir i disse dager trent av robottrenere – innbyggere som tester chatboten for å sikre at den gir gode svar. Bakgrunnen for ansettelsen av en robot er for å forbedre dialogen med innbyggere og samarbeidspartnere.

Kom med forslag til navn!

Hva kan være et godt navn på kommunens chatbot? Her er det kun fantasien som setter grenser. Du kan foreslå et tradisjonelt navn, et sjeldent navn, et internasjonalt navn, et populært navn, navnet kan være hentet fra lokale forhold eller hva som er karakteristisk for området. Til inspirasjon: I Sirdal kommune finnes en holme som heter Astridholmen (som er et kulturminne). Chatboten i Sirdal kommune heter Astrid Holmen. Hamar kommune sin chatbot heter Hamlet, som betyr «lille by». En jury vil gå gjennom forslagene og kåre en vinner. Vinneren får en ipad, og blir uoffisiell gudmor/gudfar for chatboten. Ordfører Elin Gran Weggesrud leder juryens arbeid.

Regler for konkurransen:
• Alle kan komme med forslag
• Du kan komme med flere forslag
• Begrunn forslaget kort, og hvorfor du mener navnet er bra
• Kjønnet til chatboten er ikke bestemt – så alle navn kan foreslås.

Frist for å komme med forslag er 15. desember.

Legg ditt forslag inn her