Informasjon til elever om Ungdomsrådet i nye Holmestrand

Hva driver vi med:

Vi har møter annenhver måned hvor vi diskuterer saker som omhandler ungdom først og fremst. I tillegg organiserer vi også sammenkomster for ungdom i hele kommunen.
Hva kan vi gjøre for ungdom?
Ungdomsrådet har en sum penger til disposisjon for å utvikle arrangementer for barn og unge i kommunen.

Hvordan påvirker Ungdomsrådet kommunen?

Politikerne henvender seg til Ungdomsrådet når de ønsker en ung stemme inn i saker. Her har vi mulighet til å komme med våre innspill og meninger, men vi kan også foreslå egne saker.

Hvordan foregår et møte:

Møtet starter med at lederen går igjennom sakslista, også presenterer vi sakene en for en og diskuterer disse. Til slutt tar vi en beslutning om hva vi mener om den saken. Møtet heves av lederen.
Ungdomsrådet består av en leder og en nestleder som blir valgt av rådet. Medlemmene i rådet skal representere de fem skolene, Gjøklep ungdomsskole, Holmestrand Videregående, Hof skole, Sande Ungdomsskole og Sande Videregående. Fra og med januar 2020 søker vi etter til sammen 10 representanter til et sammenslått ungdomsråd fra Holmestrand og Sande. Ungdomsrådet er kompensert på lik linje som andre råd og utvalg i kommunen.

Vi håper du ønsker å søke for å være med i Ungdomsrådet i 2020!

Hvordan søker jeg?

Hver skole skal velge 2 medlemmer og 2 vara medlemmer til det nye ungdomsrådet. Har du lyst til å bli med, fyll da ut skjemaet med opplysningene om deg.
Du kan finne skjemaet her.

Fristen for å levere skjemaet er 29. november.

Hvordan blir jeg valgt?

Når søknadsprosessen er ferdig, vil det sittende ungdomsrådet levere en presentasjon over de forskjellige søkerne fra skolene til de respektive skolene. Disse skal stemmes på i klassene, før stemmesedlene blir levert til rektor som videreformidler det til den Ungdomsrådsrepresentantene som har ansvar for den skolen. Disse sedlene vil bli telt opp, og resultatet blir publisert den 10. desember.

De som sitter i ungdomsrådet nå, vil komme til skolene for å fortelle mer om ungdomsrådet før valget gjennomføres.