Den 1. januar 2020 overføres Mulvika og deler av Grettebygd krets til Holmestrand kommune. Vi inviterer innbyggerne der til et uformelt treff for å gi informasjon, lytte til innspill og svare på spørsmål.

Program:

  • Velkommen til nye Holmestrand v/ nyvalgt Ordfører Elin Gran Weggesrud
  • Presentasjon av den nye kommunen v/ kommunedirektør Hans Erik Utne
  • Noen spørsmål om grensejusteringen v/kommuneplanlegger Inger Christensen
  • Holmestrand bibliotek: Mandag 25. november kl. 18.00

Det blir enkel servering.

Velkommen!