Slik ser det overordnede organisasjonskartet over Holmestrand kommune ut – fra 2020.

Organisering på en hensiktsmessig måte

Sande og Holmestrand kommuner har vært organisert på ulike måter. Som en sammenslått kommune får vi en større organisasjon. Det er rådmannens ansvar å organisere kommunen på en hensiktsmessig måte, og arbeidet har vært en lengre prosess over tid, hvor ledere i organisasjonen har jobbet for å sette organisasjonen, i samarbeid med tillitsvalgte.

Innbyggere skal få de samme gode tjenestene, og flere ansatte har gitt oss større fagmiljøer.

Kartet gjelder fra 2020, og det er allerede flere strukturelle endringer som er gjennomført.

Dette er de fire programområdene:

  • Strategi- og samfunnsutvikling
  • Oppvekst
  • Helse og velferd
  • Teknisk

Størst endring på Kultur, NAV, Barn og familie

Kultur og NAV vil ligge i organisasjonen under programområdet strategi- og samfunnsutvikling. Dette fordi ansatte her jobber mye på tvers av kommunen, og det er vurdert at en slik organisering er mer hensiktsmessig, både for ansatte og innbyggerne.

Barn og familie vil ligge under programområdet oppvekst. Det er vurdert at i en større organisasjon vil dette gagne både ansatte og innbyggere best.

Alle ledere er allerede ansatt inn der de skal være fra 2020.

Saken «Organisasjonskart» var en muntlig orientering i fellesnemndas siste møte i oktober 2019.

Du kan se organisasjonskartet her