– Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben som den første kommunedirektøren i den nye kommunen – et mål vi har jobbet mot i lang tid. Vi skal stå på for å gi innbyggerne så gode tjenester som mulig, i et godt arbeidsmiljø for våre ca. 2000 ansatte, sier kommunedirektør Hans Erik Utne.

Det første budsjettet i den nye kommunen, som består av tidligere Hof, Sande og Holmestrand er nå lagt frem. Det er kjent for de fleste at vi er den eneste kommunesammenslåingen, i alle fall hittil, som har gjort sammenslåingen i to omganger – Hof og Holmestrand i 2018, og nå Sande og Holmestrand fra 2020.

Lite handlingsrom og ekspansivt investeringsprogram

Kommunedirektør og øverste leder sier i forordene til handlingsprogrammet at det ikke er en udelt positiv opplevelse å legge frem dette budsjettet. Det økonomiske handlingsrommet er lite, og investeringsprogrammet ekspansivt – to forhold det kan være vanskelig å forene.

Anbefaler en fjerde handlingsregel

Kommunedirektøren anbefaler i sitt forslag til budsjett for de neste fire årene at det innføres også en handlingsregel knyttet til finansiering av investeringer, på lik linje med de tre øvrige handlingsreglene som er vedtatt tidligere. Denne nye foreslåtte handlingsregelen innebærer at alle prosjekter skal finansieres med 50 prosent egenkapital. For å fremskaffe denne egenkapitalen vil kommunedirektøren så raskt som mulig sette i gang et prosjekt med formål å vurdere hvilke objekter den nye kommunen ikke har behov for i sin tjenesteproduksjon, og dermed legge til rette for at de folkevalgte kan ta stilling til hvilke bygg og tomter som kan selges for å realisere nye og nødvendige prosjekter.

På denne måten mener kommunedirektøren at den nye kommunen kan gjennomføre de fleste allerede vedtatte prosjekter. I noen av prosjektene har vi er det foreslått å endre noe på oppstarttidspunkt – dette er for å ivareta en forsvarlig finansiering, og slik redusere risikoen.

Budsjettet behandles i kommunestyret i desember.

Se hele kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2020-2023