10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse over hele landet. Tema i år er «Gi tid». Alle oppfordres til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen.

Tid er verdifullt

Tid er penger, sier vi. Men tid er også oppmerksomhet, å vise interesse, og det å være tilstede. En ting er sikkert: Tid er verdifullt, noe vi ikke kan sette en prislapp på. Mange opplever at de har for lite av den. I en tid der vi får inntrykk fra mange hold, er ekte oppmerksomhet den fineste gaven man kan få og gi. Derfor er det å gi av tiden sin noe av det fineste man kan gjøre.

Markering i Sande og Holmestrand

I Holmestrand markeres verdensdagen med et intimt arrangement på biblioteket. Det blir konsert fra musikkgruppa til dagtilbudet for psykisk helse på Krana, og personlige historier, blant annet om mobbing. Musiker og ansatt Linda Kvam står for musikken, og musikkgruppa har plukket ut sine personlige favoritter som står til dagen og passer til emnet. Brukerorganisasjonen Mental Helse Holmestrand og Hof, og Mental Helse Sande har siden nyttår vært ett lokallag, og arrangerer Verdensdagen.

I Sande markeres Verdensdagen for psykisk helse på Biblioteket i Sande. Det blir intimkonsert med Ragnhild Zeigler fra The Bee’s Niece og diktlesing ved Aurora Aaraas, to nyinnflyttede tekstforfattere og musikere i Sande. Det er mulig det kommer flere artister som overraskelse. Arrangementet starter kl.14.00 og er gratis og varer ca. en time. Det blir servert kaffe og kaker.

Er du tilstede?

Tilstedeværelse er bra og viktig for oss mennesker. Å hele tiden avlede oss selv fra det vi gjør med nye inntrykk og oppgaver, kan frata oss den viktige mestringsfølelsen. Flere studier bekrefter at vi er rett og slett nødt til å fokusere på en ting av gangen i møte med vanskelige oppgaver eller problemer som skal løses.
Tilstedeværelse er bra og viktig for relasjonene våre, og er selve premisset for gode samtaler og det å kunne være der for andre. Å velge å være mer tilstede er bra for vår psykiske helse, og kan støtte andres. Kvaliteten på kontakten med andre blir bedre når vi er tilstede. Det kan være sårende for andre å bli «valgt bort» til fordel for en mobil, en skjerm eller en annen oppgave. Det kan trigge en følelse av å ikke bli sett, og å bli avvist, som er noe av det verste vi mennesker opplever.

Gi tid

For å kunne vie oppmerksomhet og være tilstede, fysisk eller psykisk krever det at vi er villige til å gi av tiden vår.

 • Vi må gi tid til barnet for at det skal få utvikle seg i eget tempo
 • Vi må gi tid til ungdommen til å selv finne ut hvem hun eller han er eller vil være
 • Vi må gi tid til den nye arbeidstakeren til å bli kjent med bedriftskulturen og lære seg å mestre sine oppgaver
 • Vi må gi tid til den nye i nabolaget som ikke kan de uskrevne reglene
 • Vi må gi tid til hverandre for å vise at vi bryr oss om hverandre
 • Vi må gi tid til å lytte til hverandre og ikke bare haste av gårde når vi spør om hvordan det går
 • Vi må gi tid fordi vi ønsker å gjøre en forskjell

Fem grep for bedre hverdagsglede

Å jobbe med tematikken «Oppmerksomhet og tilstedeværelse» harmonerer med Helsedirektoratet nye folkehelsesatsing «Bare du». Målet er å gi deg enkle grep du kan gjøre i hverdagen for å oppleve mestring og glede, gjennom en app som gir deg tips og råd. Kampanjen tar for seg fem områder som fremmer god folkehelse:

 • Knytt bånd
 • Vær aktiv
 • Vær oppmerksom
 • Fortsett å lære
 • Gi tid

Vil du lese mer om verdensdagen?