Den 16. oktober var det første kommunestyre for nye Holmestrand kommune. Det ble da blant annet valgt formannskap, formannskap og kontrollutvalg.

Gruppeledere nytt kommunestyre

• Tove Ødeskaug (SP)
• Jan Fredrik Vogt (FrP)
• Anya Alme (SV)
• Lars Gunnar Lingås (Rødt)
• Espen Watne Andresen (MdG)
• Knut Vidar Hoholm (KrF)
• Thomas Rundbråten (AP)
• Jon Halvard Tunheim (H)

Formannskap

Som faste medlemmer velges:
• Elin Gran Weggesrud (AP)
• Tove Ødeskaug (SP)
• Thomas Rundbråten (AP)
• Espen Watne Andresen (MDG)
• Camilla Maria Brekke (AP)
• Alf Johan Svele (H)
• Aleksander Leet (H)
• Janne Hjelmtvedt (H)
• Jan Fredrik Vogt (Frp)

Kontrollutvalg

Som faste medlemmer velges:
• Jon Tunheim (H) – Leder
• Helga Opsett (H)
• Ola Buvik Skedsmo (Frp)
• Paul Gregersen (Sp) – Nestleder
• Maren Njøs Kurdøl (R)

Valgkomite

• Gruppeledere skal fungere som valgkomitè.
• Varaordfører leder arbeidet.

Administrasjonsutvalg

Som faste medlemmer velges det:
• Ordfører er leder og varaordfører er nestleder av administrasjonsutvalget
• Grethe Hagen LOK/Fagforbundet
• Linda Kvilhaug LOK/ Fagforbundet
• Fred Nordseth UNIO/Utdanningsforbundet
• Hilde Næss UNIO/Norsk Sykepleierforbund

Les mer om sakene til det første møtet i kommunestyret for nye Holmestrand