I oktober konstituerte det nye kommunestyret seg. Se en hilsen til alle innbyggere fra den nye ordføreren for nye Holmestrand kommune – Elin Gran Weggesrud. Ordføreren kommer også med en oppfordring:

Vi går inn i en spesiell periode, det er et nytt kommunestyre i den nye kommunen, og de to kommunestyrene i Sande og Holmestrand kommuner. Altså – tre kommunestyrer i en overgangsperiode.
Kommunestyret valgt i lokalvalget 2019 med 35 representanter skal styre nye Holmestrand kommune frem til 2023.

Les om det nye kommunestyret