Onsdag 16. oktober klokken 18.30 konstituerer det nye kommunestyret seg. Det velges ordfører, varaordfører, utvalgsledere og medlemmer til utvalgene.
Holmestrand og Sande slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020, og etter valget i september ble 35 representanter valgt til kommunestyret i nye Holmestrand. Det nye kommunestyret skal styre nye Holmestrand kommune de neste fire årene.

Disse folkevalgte skal sitte i kommunestyret:

Fra Høyre (11 personer)
Alf Johan Svele, Aleksander Hamre Leet, Janne Hjelmtvedt, Keith Eikenes, Anne Helle Skog, Jon Halvard Fjeldbo Tunheim, Kari Elisabeth Brekke, Hedda Wike, Kjetil Roso, Elin Svele og Lasse Berntzen.
Fra Arbeiderpartiet (11 personer)
Elin Gran Weggesrud, Mette Måge Olsen, Karl Einar Haslestad, Thomas Rundbråten, Christina Berg, Camilla Maria Brekke, Marthe Aasmundseth, Marius Øen Cleveland, Sigurd Røraas, Bjørn Olav Maurstad og Kjell Olav Baastad.
Fra Senterpartiet (4 personer)
Tove Ødeskaug, Anne Nordby Skarstad, Per Harald Agerup og Paul Kristoffer Gregersen.
Fra Fremskrittspartiet (4 personer)
Jan Fredrik Vogt, Jørgen Bruserud Elstad, André Bråthen og Egil Olausssen.
Fra Miljøpartiet De Grønne (2 personer)
Espen Watne Andresen og Julie Guttormsen.
Fra Sosialistisk Venstreparti (1 person)
Anya Alme
Fra Rødt (1 person)
Lars Gunnar Lingås
Fra Kristelig Folkeparti (1 person)
Knut Vidar Hoholm

Møtet holdes på biblioteket og er åpent for alle interesserte.
Møtet kan også følges direkte på kommuneTV her
Sakslisten til møtet finner du her