I Holmestrand og Sande kulturskole er det i dag ca. 400 elevplasser og 23 ansatte. På kulturskolen kan du lære å synge eller spille piano, gitar, trekkspill, stryke-, messing- og treblåseinstrumenter eller slagverk. Du kan lære å tegne eller male, ulike former for visuell kunst, spille teater eller i band.

Profesjonelle fagpersoner  og kunstnere

Det mange ikke vet er at alle som jobber i kulturskolen selv er profesjonelle fagpersoner og kunstnere. De fleste av kulturskolens lærere er lektorer med minst én mastergrad innenfor sitt felt, i tillegg til pedagogisk utdannelse. De har alle et genuint ønske om å bidra til at elevene skal finne sitt uttrykk og at de skal oppleve hvordan kunst og kultur kan gi dem gode mestringsopplevelser og evne til å formidle det de er opptatt av. Lærerne brenner for ulike sider av kunstfeltet, og bidrar med tradisjoner fra ulike steder i verden. Kulturskolen har lærere fra ni ulike land, noe som skaper en spennende og dynamisk skole.

Lærere som støtter og veileder

Det å lære seg å spille et instrument, eller drive med en annen kunstform er et håndverk som krever øvelse og betydelig egeninnsats hvis en skal bli god.

Kulturskolen har lærere som støtter og veileder underveis, og som har kompetanse til å få elevene dit de selv ønsker. Flere tidligere elever jobber i dag innenfor kulturfeltet.

Stolte av kulturskolen

De fleste av kulturskolens lærere har egne utøvende prosjekter ved siden av undervisningen, både som solister, som del av ensembler, eller med egne utstillinger og produksjoner. De spiller for eksempel i Kongelige Norske Marines Musikkorps, eller med kjente navn som Adam Douglas, Frida Ånnevik, med flere. Noen turnerer med ulike produksjoner i regi av Den kulturelle skolesekken, og flere har jobbet med ulike oppsetninger ved profesjonelle teatre i Norge. De gir ut plater og mottar priser for sitt virke, både i inn- og utland. Vi er stolte av kulturskolen vår og ønsker å utvikle den videre til å bli en enda større ressurs i lokalmiljøet, og til det beste for kulturskolens elever.

Felles ny kulturskole

I Lov om grunnskolen og den vidare gåande opplæringa (Opplærings lova) er kulturskolen nevnt med en egen paragraf. Der ble det lovfestet at alle kommuner i Norge skal ha et kulturskoletilbud til barn og unge. 1. august 2018 ble Holmestrand og Sande én kulturskole, og fikk ny kulturskolerektor, Marianne Bjørnsdatter Gärtner Ous. Kulturskolen har flere hundre elever, et bredt undervisningstilbud, og tre undervisningssteder.

• Antall elever: ca. 400

• Aldersgruppe: Elevene er i skolealder, fra 6-19 år.

• Antall ansatte: 23

• Undervisningstilbud: Instrumentopplæring individuelt og i gruppe, band, visuell kunst, teater og kulturkarusell. Kultur skolen deltar også i et talentprogram i samarbeid med Drammen kulturskole.

• Undervisningssteder: Undervisningen er hovedsakelig i Sande kulturskoles lokaler, på Hof skole og Gjøklep ungdomsskole.

• Fra 1. august 2019 vil spilletimene i Holmestrand og Sande være minst 20 minutter per elev per uke i 36 uker.

Denne artikkelen er hentet fra innbyggermagasinet som gikk ut til alle husstander i nye Holmestrand kommune, sendt ut juni 2019

Følg kulturskolen på Facebook: «Holmestrand og Sande kulturskole» @holmestrandogsandekulturskole