Før sommeren ble et digitalt veiledningstilbud etablert på biblioteket i Holmestrand. Tilbudet kalles «Digihjelp», og er for alle som ønsker hjelp og veiledning i bruk av nettbrett, smarttelefon eller PC. Digihjelp har vært et tilbud på Sande bibliotek siden 2017. Digihjelp etableres på biblioteket og innbyggerservice i Hof fra november.

Åpningen for Digihjelp i Hof blir onsdag 6. november, og oppstart av veiledning uken etter.

Vi vil gjerne hjelpe deg til å bli tryggere i bruken av data og andre teknologiske hjelpemidler, enten det gjelder e-post, nettbank, selvangivelse eller spill. Kontakt Holmestrand, Hof eller Sande bibliotek for å bestille tid til digital veiledning. Du kan komme alene eller med en gruppe på maks 5 personer. Gi oss gjerne et hint om hva dere ønsker veiledning i.

Gøy sammen med andre

Det vil arrangeres temamøter og digikafe på bibliotekene. Dataspill-treff arrangeres også om interessen tilsier det. Alle som er interessert i å lære mer om digitalisering eller bare vil ha det gøy sammen med andre rundt et spill oppfordres til å delta.
Bibliotekene har fått leselister og skjermlesere slik at vi også kan veilede svaksynte og blinde.

Biblioteket som nærmiljøarena

De lokale bibliotekene er nærmiljøarenaer og fungerer som møteplasser på tvers av generasjoner. Ved å tilby «Digihjelp» på bibliotekene håper vi å kunne bidra til bedre folkehelse og opplevelse av et trygt liv, i en hverdag som stadig preges av teknologisk utvikling.

Grunnleggende digital kompetanse er viktig for innbyggerens deltakelse i samfunnet. For å ta i bruk de offentlige digitale tjenester og for å forhindre digital utenforskap er det nødvendig at innbyggerne har grunnleggende digital kompetanse.

Frivillighetskoordinator leder prosjektet

Frivillighetskoordinator Ragnhild Breivik leder utvikling og implementeringen av det digitale veiledningstilbudet. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunen, lokale pensjonistforeninger og seniornett-foreninger.

Hvordan benytte tilbudet?

Digihjelp er mandager klokken 11-13 på Holmestrand bibliotek, og onsdager klokken 11-13 på Sande bibliotek. Tilbudet er åpent for alle, og det er lagt opp til booking av timer. I Hof vil Digihjelp være hver onsdag.

Kontakt et av bibliotekene for å booke tid enten i Holmestrand eller Sande. En time er ca. en halvtime, men det kan utvides etter behov. Du kan også komme innom når det er Digihjelp, men det lønner seg å booke tid for å være sikret nok tid. Det er fullt mulig for alle innbyggere i både Hof, Sande og Holmestrand og benytte tilbudet på alle bibliotekene

Holmestrand bibliotek: biblioteket@holmestrand.kommune.no,33 05 95 70
Sande bibliotek:sande.bibliotek@sande-ve.kommune.no, 33 78 70 60
Hof bibliotek og innbyggerservice:hof.bibliotek@holmestrand.kommune.no, 33 05 95 80

Mer informasjon om «Digihjelp» kan du finne i bibliotekene, og på bibliotekenes hjemmesider.