Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Holmestrand og Sande slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020, og ved årets valg skal det velges 35 representanter til kommunestyret i nye Holmestrand kommune.

Hvem kan jeg stemme på?

Det er 10 partier som stiller liste til årets valg i nye Holmestrand kommune, og som du kan stemme på. I fylkestingsvalget er det 15 partier som stiller til valg. Du kan lese mer om partiene, hva de går til valg på, og deres kandidater på partienes nettsider.

Hva kan jeg påvirke med min stemme?

Kommunen har ansvar for blant annet barnehage, grunnskolen, SFO, sosialhjelp, barnevern, lokalt miljøvern, kultur og fritid, primærhelsetjenesten, alders- og sykehjem, hjemmehjelp og hjemmesykepleie, samferdsel og tekniske oppgaver, lokale veier, vann, kloakk og renovasjon

brann- og feiervesen, forvaltning og planmyndighet, fritidsklubber og folkebiblioteket.

Fylkeskommunen leverer tjenester på områder som videregående opplæring, samferdsel og tannhelse. Skoleskyss og trafikksikkerhetsarbeid i kommunen er det også fylkeskommunen som har ansvar for.

Ved å avgi din stemme i lokalvalget kan du være med å påvirke hvem som skal styre disse oppgavene.

Valgdagen 9. september

På selve valgdagen er valglokalene åpne fra 09.00-21.00 og valgkretsene er tilknyttet ulike valglokaler. Se valglokaler her (link til det på nykommune2020)

Gratis buss på valgdagen!

Du kan kjøre gratis buss til valglokalet på valgdagen. Valgkortet er billetten, og tilbudet gjelder i hele Vestfold på VKT sine ordinære ruter. Se vkt.no

Forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme til og med 6. september på Hof bibliotek og Innbyggerservice og på rådhuset i Holmestrand.

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til et stemmelokale og avgi stemme, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme.

Hjemmestemmingen starter mandag 26. august og avsluttes fredag 6. september.

Siste søknadsfrist for hjemmestemming er tirsdag 5. september. Les mer om forhåndstemming hjemme (link til nykommune2020 hvor det står)

Hvordan stemmer jeg?

Alt du trenger i valglokalet for å stemme, er legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde. Ta gjerne med valgkortet ditt, da tar det kortere tid.

Husk dette når du skal stemme!

Når du kommer inn i et valglokale, blir du møtt av en valgmedarbeider. Valgmedarbeideren er der for å hjelpe hvis det er noe du lurer på. Når du er klar vil valgmedarbeideren vise deg til et stemmeavlukke.
Les alt du trenger å vite om årets valg på nykommune2020.no/valg-2019

Godt valg! Husk å ta med legitimasjon! (og valgkort)