Valg er den viktigste grunnsteinen i vårt demokrati, og arbeid med valg er en flott erfaring å ha med seg.

På valgdagen avholdes det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og et kommunestyre skal velges til nye Holmestrand kommune. Vi er i gang med planlegging av valget og bemanning av alle valglokaler på valgdagen og vi trenger flere valgmedarbeidere. Kan du tenke deg å være valgmedarbeider i et valglokale i Hof, Holmestrand eller Sande mandag 9. september i år?

Det stilles noen krav til våre medarbeidere:

• Du må være over 18 år (i noen tilfeller 16 år)
• Du står ikke på liste til et parti i Holmestrand kommune eller Vestfold og Telemark fylkeskommune
• Du må ha middels gode datakunnskaper, vi bruker et elektronisk valgsystem og MinID
• Du må ha gode norskkunnskaper
• Du må kunne arbeide mandag 9. september fra kl. 08:00 til ca. 23:00.
• Du må kunne delta på en av opplæringene som avholdes:
20.08. 19 kl. 18:00 – Sande rådhus
26.08.19 kl. 18:00 – Hof bibliotek og Innbyggerservice
27.08.19 kl. 18:00 – Holmestrand rådhus

Det vil bli gitt god opplæring i forkant av valget, slik at du er godt forberedt når dagen kommer. Alle som jobber vil få en godtgjøring og mat på valgdagen.

Vi har 8 valglokaler i vår kommune:
• Biorama – Holmestrand sentrum
• Botne skole SFO – Holmestrand
• Gjøklep Ungdomsskole – Holmestrand
• Hofhallen – Hof
• Galleberg skole SFO – Sande
• Kjeldås skole SFO – Sande
• Selvik skole SFO – Sande
• Haga – Kommunelokalet Sande

Send en epost til pernilla.tronrud@holmestrand.kommune.no eller mailto:knut.erik.lippert@sande-ve.kommune.no og meld din interesse.

Eposten må inneholde:
Navn
Fødselsdato (ddmmåå)
Telefonnummer
og ønske om hvor du kan tenke deg å jobbe på valgdagen.