Kommunevåpenet eikebladet ble enstemmig vedtatt i Fellesnemnda den 23. mai.

Eikebladet

Juryen har gjennom en god prosess arbeidet seg gjennom 588 forslag og kommet fram til de 10 beste. Ut  i fra disse 10 finalistene ble en valgt som vinner, nemlig eikebladet laget av Enrique Binimelis. Eikebladet ble enstemmig valgt av medlemmene i gruppa. Eika representerer ekthet, skjønnhet, stabilitet, styrke og visdom. Eiketreet er unikt og har en sentral plass i samfunnet. Eika er et varmekjært treslag, og vokser kun på varme steder.  Dette er verdier som den nye kommunen kan være stolt av å bygge på.

Enstemmig vedtatt i Fellesnemnda

I møtet i Fellesnemnda fikk juryen skryt for god prosess og valg av et fint kommunevåpen. Det ble og nevnt at kommunevåpenet kan sees på ulike måter, der noen ser et blad,  ser andre et skip på havet.

Videre behandling

Saken går nå videre til Holmestrand kommunestyre den 19. juni og Sande kommunestyre den 25. juni.

Protokoll fra møte i Fellesnemnda 23. mai finner du her

Protokoll fra møte i Partssammensatt utvalg 23. mai finner du her

 

Juryen innstiller nytt kommunevåpen for Fellesnemnda 23. mai