Prosessen knyttet til jakten på et nytt kommunevåpen har engasjert mange innbyggere, og vært en spennende reise. Nå er det nye kommunevåpenet vedtatt i både fellesnemnda og Holmestrand og Sande kommunestyrer.

I september 2018 oppnevnte fellesnemnda en kommunevåpen gruppe. Deres oppdrag var å legge frem et anbefalt kommunevåpen for nye Holmestrand kommune.

Konkurransen skapte stort engasjement

Designere, innbyggere og interesserte ble invitert til å levere inn forslag til nytt kommune våpen, og hele 588 bidrag kom inn i forbindelse med konkurransen. Temaet for kommunevåpen-konkurransen var «Der gode minner skapes», et resultat av et forprosjekt hvor innbyggere delte bilder av hva de oppfattet som unikt og flott i områdene Hof, Sande og Holmestrand.

Enstemmig jury

For å sikre en god utvelgelse var alle 588 forslag anonymisert for juryen/ kommunevåpengruppa. Gjennom en strukturert prosess med veiledning av heraldiker/designer arbeidet gruppen seg fram til ti finalister. Alle finalistene ble gjort stas på under en markeringen i mars. Her ble det også, under festlige omstendig heter – markert hvilket bidrag som ble kåret som vinner av konkurransen, og som kommune våpengruppa la frem for fellesnemnda som anbefalt kommunevåpen for nye Holmestrand kommune. Juryen var enstemmig i sin avgjørelse.
Eikebladet ble kåret som vinner av konkurransen, og skaperen bak det er Enrique R. Binimelis. Enrique er fra Mallorca, jobber i Bærum som lektor, og bor i Holmestrand. Juryen var enige i at «Eikebladet» var det forslaget som best representerer nye Holmestrand på en god måte, i tillegg til å fungere godt på både store og små flater, til ulikt bruk, og har et tidløst uttrykk som er levedyktig i mange år fremover.
Sak om nytt kommunevåpen ble politisk behandlet av fellesnemnda i mai, og av kommunestyrene i Sande og Holmestrand i juni.

Eikebladet

Kommunevåpenet består av et blad, et hvitt bølgesnitt og bølger, og er utformet i blått og sølv/ hvitt. Kommunevåpnet er elegant, levende og vennlig i uttrykket, med organiske former. Uttrykket er tidløst.
Gode minner skapes i møte med tre viktige naturelementer; skogen, jorda og vannet.

Skogen

Eikebladet representerer skogen. Eika assosieres med skjønnhet, stabilitet, styrke, visdom og noe ekte. Eiketreet er unikt og har en sentral plass i samfunnet. Eika er et varmekjært treslag, og vokser kun på varme steder. I Hof er det en fredet eik ved kirken, og i Sande har vi den fredede Gunnestadeika. Eika står sterkt flere steder i kommunen også gjennom stedsnavn. Formen på bladet kan også symbolisere fjorden. Bladet uttrykker energi og bevegelse.

Jorda

Det hvite bølgesnittet represen terer jorda, og kan også symbolisere åkre. Åkre viser både naturens vakre former og utgangspunktet for jordbruk, innbyggere, næring og transport. Verdier som trygghet, vekst og realisme uttrykkes.
Kommunene har til felles at de er landbrukskommuner.

Vannet

Bølgene representerer vannet. Bølger minner oss om nærheten til havet og hvor viktig det er ikke bare å bruke det til nøye og fritid, men også ta godt vare på havmiljøet. Havet formidler verdier som renhet, spenning og stadig forandring. Historien til Holmestrand er særlig knyttet til trelasthandel og seilskuter.
Historisk visdom og fremtidige muligheter ligger i naturen, og innbyggerne passer godt på dette i nye Holmestrand.

Fargene

Blått gir assosiasjon til kysten, og nærhet til vann, innsjø, elver og fjord. Hvit/sølv står for nye muligheter og blanke ark.

En heraldikers blasonering

En heraldikers blasonering (forklare våpenet med ord/tekst) er: I blått over en sølv skjoldfot avdelt med et enkelt bølgesnitt, et sølv opprett eikeblad uten bladstamme. I skjoldfoten, tre enkle, svevende blå bølger 1-1-1.