Det har nå blitt utarbeidet en ny side på nykommune2020.no med en oversikt over de 45 arbeids- og plangruppene som har som ansvar å forberede til den nye kommunen.

45 arbeids- og plangrupper

Totalt er det 45 arbeids- og plangrupper, innen de ulike programområdene. Noen av delprosjektene er delt opp i undergrupper og hvert delprosjekt har en ansvarlig gruppeleder. Oversikt over gruppeleder og undergrupper i hvert prosjekt finner du i statusrapportene som du finner på samme side på nykommune2020.no. Her kan du og se hvilken mandat de fleste arbeidsgrupper følger. Mandatene blir utarbeidet av respektive kommunalsjef. I noen tilfeller som med kommunevåpen og lokaldemokrati, innbyggermedvirkning og reglementer har det blitt utarbeidet egne mandater. Disse to har blitt vedtatt i Fellesnemnda.

Se oversikten her