Eikebladet er kommunevåpenet som juryen innstiller for Fellesnemnda 23. mai.

Gruppen ønsket bred innbyggermedvirkning

Kommunevåpengruppen har bestått av seks politikere fra Holmestrand og Sande kommuner. Gruppen bestemte allerede i første arbeidsmøte at de ville ha en bred innbyggermedvirkning ved å utlyse en konkurranse. Første del av prosessen ble kalt Jakten På Holmestrand. Jakten på Holmestrand handlet om at innbyggerne skulle komme med innspill i form av foto og eventuelt en kort tekst som beskrev den nye kommunen. Gruppen bearbeidet bidragene som kom inn til å bli grunnlaget for selve kommunevåpenkonkurransen.
Andre trinn var en åpen konkurranse om selve kommunevåpenet. Grunnlaget for konkurransen var resultatet fra trinn en, og bestod av en collage med temaet ‘‘der gode minner skapes’’.

588 ble til 1

Ved fristens utløp var det kommet inn hele 588 forslag til nytt kommunevåpen både fra barneklasser, designere og hobbytegnere. For å sikre en god utvelgelse var forslagene anonymisert for juryen. Gjennom en strukturert prosess med veiledning av heraldiker/designer arbeidet gruppen seg fram til ti finalister. Vinnerforslaget, Eikebladet, ble presentert på Biblioteket i Holmestrand 11. mars.

Videre behandling

Fellesnemnda avgir anbefaling til kommunestyrene i Holmestrand og Sande. Det forutsettes likelydende vedtak i de to kommunestyrene.

Les hele saken her 
Se sakene til møte i fellesnemnda 23. mai