I forbindelse med kommunesammenslåingen skal det legges fram forslag til politisk reglement, verktøy og arenaer for bruker- og innbyggermedvirkning og rammer for samskaping.

En politisk sammensatt gruppe ble valgt av fellesnemnda til delprosjektet lokaldemokrati innbyggermedvirkning og reglementer. Våren 2019 jobber gruppen med det politiske reglementet som består av blant annet godtgjørelse for de folkevalgte, forholdet mellom folkevalgte og innbyggerne, og regler og plikter for de folkevalgte.

Arenaer for bruker- og innbyggermedvirkning

Til høsten skal gruppen blant annet legge frem endelig forslag for verktøy og arenaer for bruker- og innbyggermedvirkning for fellesnemnda. Gruppen vil se på ulikhetene mellom de to kommunene, og på hva en skal benytte seg av i den nye kommunen. Samtidig må man se på nye løsninger, og kanskje komme fram til en ny digital løsning for innbyggermedvirkning.

Reell innbyggermedvirkning

For å få til de best mulige løsningene, er det viktig at innbyggerne kan delta direkte og få sin mening hørt. Temaet innbyggermedvirkning har fått stort fokus i sammenslåingen.
Det er viktig å finne ordninger som gir reell innbyggermedvirkning.
Tidligere i 2019 hadde innbyggere mulighet til å besvare en digital spørreundersøkelse som skulle gi et kunnskapsgrunnlag for medlemmene i delprosjektet.

Statistikk for spørreundersøkelsen