1. januar 2020 er Sande og Holmestrand en felles kommune med over 24 000 innbyggere. Nye Holmestrand kommune består av stedene Hof, Sande og Holmestrand, og vil bli en kyst- og innlandskommune med lang kystlinje og kort vei til naturopplevelser.

Mål for den nye kommunen:

• Inneha et godt planverk innenfor ulike tjenesteområder
• Legge til rette for et godt arbeidsmiljø preget av blant annet arbeidsglede, åpenhet og som dyrker ferdigheter og holdninger som skaper utvikling basert på tverrsektorielt samarbeid
• Ha den kompetansen som behøves for å løse kommunens oppgaver profesjonelt, effektivt og i henhold til lover og regler.
• Aktivt lokaldemokrati med gode rutiner for innbyggermedvirkning
(Informasjon er innhentet fra felles politisk plattform for Hof, Holmestrand og Sande)

Vi blir EN kommune fordi vi vil ha:

• Gode tjenester for innbyggere
• Større fagmiljø for ansatte
• Bedre utnyttelse av ressurser

Fakta om nye Holmestrand

• Landarealet blir på ca. 590 km²
• Innbyggertallet blir ca. 24. 275
• Består av de tidligere kommunene Hof, Sande og Holmestrand, samt grensejustering fra RE kommune områdene Langøya, Mulvika og Nordre Grettebygd
• Ca. 75 km sør for Oslo på sitt lengste – ca. 60 minutter
• Ca. 62 km sør for Oslo på sitt korteste – ca. 55 minutter
• Ca. 30 km nord for Tønsberg på sitt korteste – ca. 20-25 minutter med bil

Kollektivtransport

• Det går direkte tog fra Holmestrand og Sande til Oslo
• Holmestrand til Oslo med tog tar 55 minutter
• Sande til Oslo med tog tar 49 minutter
• Buss fra Hof til Holmestrand stasjon tar 33 minutter
• Tog til Tønsberg fra Holmestrand tar 19 minutter
• Tog til Tønsberg fra Sande tar 24 minutter