Etter sommerferien er det kun 20 uker igjen til Sande og Holmestrand kommune skal slå seg sammen. En spennende tid for oss alle. Men disse ukene skal ikke forbigås i stillhet. Vi kommer til å vri rundt volumknappen og feire den nye kommunen.

De siste 20 ukene skal markeres gjennom mange kulturarrangement som samles under paraplyen ”20 til 2020”: 20 arrangement fordelt over 20 uker. I mars ble alle innbyggere, lag og organisasjoner i Sande og Holmestrand kommune invitert til å komme opp med idéer til prosjekter de har lyst til å arrangere for innbyggerne. Det kunne være alt mulig, fra musikk eller teater til frilufts- eller idrettsarrangement. Rett og slett alt som er gøy. For å kunne søke seg inn og få ekstra tilskudd til gjennomføringen av prosjektet fantes det bare én betingelse: Alle må spille på lag med en partner fra nabokommunen.

Nå har søknadsfristen gått ut. Deltagerne har sondert terrenget mellom Eidsfoss, Hof, Sande og Holmestrand på jakt etter samarbeidspartnere og idéer som kan være interessante for mange. De fleste av søkerne er etablerte navn som kjenner sitt publikum og vet å begeistre. Men dessverre er det kun plass til 20 arrangementer.

Komité skal lage program

Innbyggerne ble også invitert til å melde seg som komitémedlemmer. Komitéen sin oppgave vil være å jobbe seg gjennom søknadsbunken og sortere, plukke ut og plusse på med idéer og bistå søkerne i prosessen videre. Komitéen ser fram til sitt første møte. De åtte medlemmene er alle aktive og erfarne deltagere innen kultur- og fritidsliv: Birgit Vildalen, Hanna Therese Berg, Torunn Aarkvisla, Lene Beate Bjørge, Gabriele Hager, Per Arne Sæther, Audun Follerås og Jens Hager.
De utvalgte arrangementene skal presenteres for Fellesnemnda. 20 arrangement på 20 uker for store og små, inne eller ute, for rolige stunder eller fulle av aktivitet.

Gled dere til høst og vinter!