Mandag 9. september er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Holmestrand og Sande slås sammen til én kommune fra 1. januar 2020, og ved årets valg skal det velges 35 representanter til kommunestyret i nye Holmestrand kommune. 10 partier stiller liste til årets valg i nye Holmestrand kommune.

Hvor innbyggere fra Holmestrand og Sande kommer kan forhåndsstemme, stemme på selve valgdagen, og annen nyttig informasjon, finner du på en felles valgside for nye Holmestrand kommune.

Nye valgkretser på grunn av grensejustering:
Mulvika grunnkrets tilknyttes Holmestrand valgkrets. Den delen av Grettebygd grunnkrets som overføres til Holmestrand kommune tilknyttes Gjøklep valgkrets.

Les alt du trenger å vite om årets valg

Foto: Oslo kommune/Sturlason