Etter valgloven § 6-6 første ledd, skal listeforslag legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.
Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Holmestrand kommune legges til ettersyn.
Elektronisk utgave legges ut her, mens papirutgave legges ut i resepsjonen i rådhuset i Holmestrand.

Følgende partier har levert listeforslag:

Fremskrittspartiet

Senterpartiet

Kristelig folkeparti

Arbeiderpartiet

Venstre

Partiet-de-kristne

Rødt

SV- Sosialistisk Venstreparti

Miljøpartiet de grønne

Høyre

Valgstyret skal innen den 1. juni vedta om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes. Se valgloven kapittel 6 (ekstern lenke) og valgforskriften kapittel 3 (ekstern lenke) om du ønsker mer informasjon om listeforslag og behandlingen av disse.