I mars ble årets temakveld for grunnskolen i nye Holmestrand avholdt på Biorama. Foresatte, lokalpolitikere og ansatte deltok på arrangementet.
Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Robert Rognli, er godt fornøyd med kvelden. Rundt 100 møtte til kvelden som besto av filmvisning med påfølgende paneldebatt. Tema var: fremtidens skole i nye Holmestrand.
Rognli synes filmen «Most Likely to Succeed» var aktuell, og innbød til debatt. Debatten ble veldig god og konstruktiv.
– Det fungerte fint at panelet var så bredt sammensatt, forteller Rognli. – Vi fikk flere gode synspunkter fra foresatte, lærere, skoledere og politikere.

Disse satt i panelet

• Yngve Lindvig, Learnlab (fagansvarlig desentralisert kompetanseheving «Digitalisering og dybdelæring» i Holmestrand, Færder, Tønsberg og Re)
• Lasse Berntzen, utvalgsleder Holmestrand
• Anya Alme, utvalgsleder i Sande
• Kjerstin Sjøblom, rektor Holmestrand
• Robert Rognli, kommunalsjef Holmestrand/Sande
• Terje Larsen, rektor Sande
• Jørund Buen, FAU Sande
• Jannicke Nordbrekken, lærer Sande
• Lena Løken, lærer Holmestrand
• Kjersti Gran Haga, lærer Holmestrand

Engasjement for grunnskolen

Mange har stort engasjement knyttet til grunnskolen og utviklingen av denne. Opplæringen barn og unge må få for lykkes i livet og i en stadig mer omskiftelig fremtid er viktig og må vies stor oppmerksomhet. Alle involverte må bidra for at så mange som overhodet mulig skal lykkes.
– Vi har mye god praksis i kommunene, men vi har en vei å gå, og vi ønsker å gå den veien, oppsummerer Rognli temakvelden.
– Vi ønsker å utvikle Holmestrandsskolen videre. Nå har vi en felles forankring for å gjøre nettopp det.

Les Fremtidens skole i nye Holmestrand