På begynnelsen av året var vi på en rundtur og spurte innbyggere i Hof, Holmestrand og Sande om deres tanker rundt kommunesammenslåingen mellom Holmestrand og Sande. Vi fikk vi inn mange nyttige innspill, og nå vil vi gi deg muligheten til å svare på de samme spørsmålene.

Nå ønsker vi svar fra deg

Vi ønsker å vite hva du som innbygger tenker rundt kommunesammenslåingen. Dette ønsker vi for å gi deg muligheten for å komme med innspill, samt kunne bedre informasjonen og kommunikasjon rundt kommunesammenslåingsprosjektet til innbyggere.
Selve undersøkelsen består av 5 spørsmål. Det vil kun ta 5-10 min å svare på undersøkelsen. Du kan være anonym. På forhånd tusen takk!

Ta spørreundersøkelsen her

Undersøkelsen vil være åpen til 01. april 2019.