Den 28. februar var det møte i Fellesnemnda. Revisjonsordning for den nye kommunen var en av sakene som ble behandlet. Per nå har de to kommunene tilknytning til to ulike revisjonsselskaper. Sande kommune er medeier i Buskerud kommunerevisjon IKS, mens Holmestrand er medeier i Vestfold kommunerevisjon. Kontrollutvalget innstilte for Fellesnemnda at den nye kommunen burde være tilknyttet Vestfold kommunerevisjon, noe som ble enstemmig vedtatt i møtet 28. februar.

 

Se møteprotokollen fra møte i Fellesnemnda 28. februar 2019