Juryen avslørte 11. mars hvilket kommunevåpen som er vinner av konkurransen, og som skal legges frem for Fellesnemnda som anbefalt kommunevåpen for nye Holmestrand kommune.

– Gruppa stod godt samlet da avgjørelsen ble tatt, vinnerforslaget var noe alle likte. Det tyder bra for behandlingen videre i Fellesnemnda og de to kommunestyrene, siden gruppa var bredt sammensatt på tvers av partier og kommunegrenser, forteller leder i juryen/kommunevåpengruppa Thorleif Jacobsen.

Eikebladet ble enstemmig valg av juryen, og skaperen bak det er Enrique R. Binimelis.

Enrique er fra Mallorca, jobber i Bærum som lektor, og bor i Holmestrand.
– Det er også hyggelig å kunne si at vinnerforslaget har fått god omtale på sosiale medier blant befolkningen, og har vært manges favoritt, sier Jacobsen.

Kommunevåpen for nye Holmestrand

Juryen består av Thorleif Jacobsen (leder) Jannicke Tærud, Ben Kulleseid, Paul Gregersen, Tor Erling Mæhlum Olsen og Christina Berg.

588 forslag kom inn i forbindelse med konkurransen, og juryen, som er kommunevåpengruppa – valgte ut 10 finalister. For å sikre en så god og nøytral prosess for juryen som mulig, har alle forslagene og finalistene vært anonyme, frem til juryen valgte det kommunevåpenet blant finalistene som er vinneren av konkurransen og 25 000,-.
Mandag inviterte kommunevåpengruppa/juryen finalistene, Fellesnemnda og presse til en samling på Holmestrand bibliotek hvor alle finalistene ble presentert og gjort ære på, og til slutt ble det avslørt hvilken av finalistene som ble vinner av konkurransen.

Her kan du se NRK Vestfold sin dekning av presentasjonen

Juryen vil legge frem dette kommunevåpenet som anbefaling for Fellesnemnda:

«Eikebladet»

Kommunevåpenet består av et blad, et hvitt bølgesnitt og bølger, og er utformet i blått og sølv/hvitt. Kommunevåpenet er elegant, levende og vennlig i uttrykket, med organiske former.

Gode minner skapes i møte med tre viktige naturelementer; skogen, jorda og vannet.

Skogen: Eikebladet representerer skogen. Eika representerer ekthet, skjønnhet, stabilitet, styrke og visdom. Eiketreet er unikt og har en sentral plass i samfunnet. Eika er et varmekjært treslag, og vokser kun på varme steder.

I Hof er det en eik ved kirken som er fredet, og i tillegg den fredete Gunnestadeika i Sande. Eika står sterkt flere steder i kommunen også gjennom stedsnavn.

Formen på bladet kan også symbolisere fjorden. Bladet uttrykker energi og bevegelse.

Jorda: Det hvite bølgesnittet symboliserer jorda, og kan også symbolisere åkre. Åkre viser både naturens vakre former og utgangspunktet for jordbruk, innbyggere, næring og transport. Her opplever vi verdier som trygghet, vekst og realisme. De tre kommunene har til felles at de er landbrukskommuner.

Vannet: Bølger minner oss om nærheten til havet og hvor viktig det er ikke bare å bruke det til nøye og fritid, men også ta godt vare på havmiljøet. Havet formidler verdier som renhet, spenning og stadig forandring. Historien til Holmestrand, er særlig knyttet til trelasthandel og seilskuter.

Historisk visdom og fremtidige muligheter ligger i naturen, og innbyggerne passer godt på dette i nye Holmestrand.

Fargene: Blått gir assosiasjon til kysten, og nærhet til vann, innsjø, elver og fjord.
Hvit/sølv står for nye muligheter og blanke ark.