I januar 2020 er Holmestrand og Sande kommuner en kommune. Det blir en større kommune geografisk, med lengre kystlinje, mye vakker natur og med over 20 000 innbyggere. Den nye flersenterkommunen er spådd stor vekst i fremtiden, og den nye sammenslåtte kommunen skal yte gode tjenester til alle innbyggere.

Men hvilke forventninger har innbyggere til den nye kommunen?

Vi har vært ute i Hof, Sande og Holmestrand og tatt en temperaturmåling på temaet «kommunesammenslåing» hos innbyggere vi møtte på. Her er noen av forventningene til den nye kommunen:

Hva er dine forventninger til hvordan det vil være å bo i nye Holmestrand kommune?

Lars Tronstad: Har ikke tenkt på. Er nylig nyinnflyttet fra Tønsberg. Men håper det blir mer rom for forretninger, ikke kun boligbebyggelse. Viktig at innbyggerne bruker sentrum mer.

 

 

 

 

Bente Charlotte Gausen: Vi må håpe at større fagmiljøer vil gi økt faglighet som igjen vil gi bedre tjenester til innbyggerne.

 

 

 

 

Nanna Julie Bergstrøm: At kollektivet tilbudet ikke blir dårligere. Bor i Hillestad.

 

 

 

 

Tonje Herregården: Forventer at det ikke blir så mye forandringer, og at forandringene ikke blir til det verre.

 

 

 

 

Solveig Aasgård Solbakke: Lettere å komme fram. At vi blir større er positivt.

 

 

 

 

Jan Martin Teien: Egentlig så har jeg vel ingen forventninger. Regner med at sammenslåingen vil føre til det bedre.

 

 

 

 

Olga Reitan: At Sande må bli tatt hensyn til i den store sammenheng.

 

 

 

 

Sondre Haugestad Kristiansen: At det er mulig å få gjort mer enn når vi var alene. Tilhørigheten er der uansett.

Fortell oss hva DU mener!

Hvis du vil svare oss på de samme spørsmålene vi spurte innbyggere, så bruk noen minutter på å besvare vår spørreundersøkelse.
Du kan være anonym, og svarene vil bli brukt inn i kommunens kommunikasjonsarbeid med kommunesammenslåing. Undersøkelsen er åpen t.o.m 1. april.
Les «Nye Holmestrand: vi tar temperaturen blant innbyggere!»