Holmestrand og Sande kommuner ved byggesak, Holmestrand Haandverkerforening, Holmestrand Næringsforening og Sande Næringsråd ønsker å se på hvordan man kan få byggesøknaden så god at den blir godkjent ved første forsøk.
– Målsettingen er å øke kompetansen hos ansvarlige søkere og utbyggere slik at mangler ved byggesøknadene unngås, skriver næringssjef Knut Johansen på sin facebookside om byggesakskvelden.
Derfor har man i samarbeid invitert de profesjonelle aktørene i byggmarkedet i området til en kveld med byggesak. Programmet er tilpasset medlemmene i Holmestrand Haandverkerforening, Holmestrand Næringsforening og Sande Næringsråd, og tar utgangspunkt i aktørenes behov og kjennskap til feltet.

Hvordan ser en god byggesak ut?

Møtet finner sted 3. april, og det blir blant annet en presentasjon av hvordan finne frem kart og bestemmelser, og hvordan en god byggesøknad skal se ut.
Det er viktig for ny byggesaksavdelingen i Sande og Holmestrand kommuner å ha dialog med aktørene i markedet, og byggesakskvelden er et tiltak inn i dette arbeidet.