Menneskene bak finaleforslagene til nytt kommunevåpen for nye Holmestrand ble 11. mars presentert og gjort stas på av kommunevåpengruppa.

588 forslag kom inn i forbindelse med konkurransen, og juryen, som er kommunevåpengruppa – valgte ut 10 finalister. For å sikre en så god og nøytral prosess for juryen som mulig, har alle forslagene og finalistene vært anonyme, frem til juryen valgte det kommunevåpenet blant finalistene som er vinneren av konkurransen og 25 000,-.
Det har vært et par spennende uker fra finalistforslagene ble presentert frem til personene bak forslagene endelig kunne bli presentert. Mandag inviterte kommunevåpengruppa/juryen finalistene, Fellesnemnda og presse til en samling på Holmestrand bibliotek hvor alle finalistene ble presentert og gjort ære på, og til slutt ble det avslørt hvilken av finalistene som er pekt ut som vinner av konkurransen, og som skal legges frem for Fellesnemnda som anbefalt kommunevåpen for nye Holmestrand kommune.
Det er lagt ned mange arbeidstimer og prosesser bak alle forslagene, og kommunevåpengruppa/juryen er takknemlige og glade for engasjementet innbyggere og interesserte har vist i denne prosessen.

Her er skaperne bak finalistforslagene for nytt kommunevåpen for nye Holmestrand

 

På vei: Julianne K. Øien
Julianne studerer visuell kommunikasjon, og bor i Oslo.

Gode minner skapes på vei gjennom livet.
Motivet viser et naturlandskap med skispor og fjell i bakgrunnen. Sporene kan også symbolisere togskinner som har betydd mye for mange av kommunens steder opp gjennom tidene, og for innbyggerne som fartsårer.

 

 

 

 

 

 

Sjø og land: Liam Aleksander Starheim Akselsen

Liam Aleksander er 8 år, og går i 2. klasse på Haga skole.
Gode minner skapes i møte med naturen. Sjø og land – hand i hand.
Skjoldet viser bølgende vann som møter bølgende land. I det møtet oppstår nytt liv, og gode minner.
Bølger handler om nærheten til vann, elver, fjord og innsjø, og betydningen av dette.

 

 

 

 

Fakler: Maad AlMogahhed
Maad er 29 år, og er første året på introduksjonsprogram, og har nylig feiret ett års jubileum som innbygger i Sande kommune.
Gode minner skapes i møte med andre mennesker, og den energien som et fellesskap gir. Skjoldet viser tre fakler i harmonisk likeverdig oppsett, et symbol på de tre tidligere kommunene.
Faklene er sterke og levende hver for seg, men sammen danner de en bukett av lys, som skinner enda mer enn før. Sammen viser de vei, og er et symbol på kunnskap.

 

 

 

 

 

 

Eikebladet: Enrique R. Binimelis
Enrique er fra Mallorca, jobber i Bærum som lektor, og bor i Holmestrand.
Gode minner skapes i møte med tre viktige naturelementer; skogen, jorda og vannet.
Eikebladet representerer skogen og eika representerer verdier som ekthet, skjønnhet og fortidens visdom.
Jorden, viser både naturens vakre former og utgangspunktet for jordbruk, innbyggere, næring og transport. Her opplever vi verdier som trygghet, vekst og realisme.
Bølger minner oss om nærheten til havet og hvor viktig det er ikke bare å bruke det til nøye og fritid, men også ta godt vare på havmiljøet. Havet formidler verdier som renhet, spenning og stadig forandring.

 

 

 

 

 

Kornaks: Daniel Koot og Silje Ekornes
Daniel og Silje er fra Skarrbo gård i Hillestad, og har interesse for landbruk, skogbruk og matforedling.
Sammen driver Daniel og Silje gården omsorg ANS, med heldøgns omsorgstilbud for ekstra ressurskrevende bruker, tilknyttet gården og aktiviteter tilknyttet denne.
Gode minner skapes i samværet rundt måltidet.
Tre gjentatte symboler danner et aks. Kornet handler om å høste det man sår, arbeidet, maten, og ikke minst måltidet med andre.
Sammen bygger akset seg høyt, og symboliserer det å få til noe sammen som man ikke kan alene.

 

 

 

Øyer og vann: Bent Reiersen
Bent er 65 år, driver med reklame og bor i Sande.
Gode minner skapes i møte med naturen. Skjoldet viser øyer i Sande og vann i Hof. Den hvite flaten med fjellet i Holmestrand kan symbolisere fjellet i Holmestrand.
De tre ovale rundingene er øyer i vannet, og samtidig innsjøer på land. Denne lekne dynamikken kan gi assosiasjoner til kreativitet, likeverd og fellesskap.

 

 

 

 

Sjø, land og skog: Janne Grindvollen
Janne er 40 år, og jobber i Nedre Eiker kommune, her med sin datter.
Gode minner skapes i møte med naturen. Tre steder gode minner skapes er ved sjø, land og skog.
Skjoldet viser tre trær som symboliserer de tre tidligere kommunene, vekst og liv. Alene er de vakre trær, sammen er de en skog, og gir grobunn for nytt liv.
Skjoldet viser også utemmet vann som møter temmet land. I det møtet oppstår nytt liv, og gode minner.

 

 

 

 

 

Livets puslespill: Elma Gjendem
Elma er utdannet filmarkitekt og kostymedesigner, og har jobbet i teater i inn og utland. Hun har vært ansatt i NRK design i mange år, og jobbet med hagedesign i Portugal. Nå har hun flyttet tilbake til Sande ifjor.
Gode minner skapes i møte med andre mennesker.

»Vi er alle brikker i livets puslespill.
Hver enkelt har sin plass,
og hver enkelt av oss er like viktig.
Vi er uløselig knyttet til hverandre,
gjennom samhandlinger på alle nivåer.
Noen av disse, vil stå for oss
som gode, sterke minner.
De gir livet mål og mening»

 

 

Seterfurua på eplerød: Maj-Britt Johansen
Maj-Britt er designer i Kristiansand, og var ikke til stede under presentasjonen av finalistene.
Gode minner skapes i møte med naturen. Skjoldet viser tre trær i harmonisk likeverdig oppsett, et symbol på de tre tidligere kommunene i fellesskap.
Trær symboliserer lokal tilknytning og røtter. Barskog dominerer i den sammenslåtte kommunens naturreservater.
Trær symboliserer nærhet og kjærlighet til naturen. Grenene sprer seg, og kan symbolisere vekst og fremtid. Holmestrand har en historie som trelasthavn.

 

 

Dråper: Maj-Britt Johansen
Maj-Britt er designer i Kristiansand, og var ikke til stede under presentasjonen av finalistene.
Gode minner skapes i møte med naturen, og opplevelser i og ved vann. Skjoldet viser tre dråper i harmonisk likeverdig oppsett, et symbol på de tre tidligere kommunene i fellesskap.
Samtidig blir dråpen delt i tre, hver for seg har de en verdi og betydning, til sammen antar de en ny form, som kan gi ny mening.
Dråpen handler om nærheten til vann, elver, fjord og innsjø, og betydningen av dette.