Takk til alle som har sendt inn forslag til nytt kommunevåpen! Vi har mottatt 588 forslag, fra mange ulike bidragsytere.

Mange bidragsytere i alle aldre

Til sammen mottok vi 588 bidrag. Vi har fått inn mange bidrag fra mange ulike personer i alle aldre, noen er utdannet designere, noen er skoleelever, mens andre har kun en interesse for tegning og design. Det er flere som har valgt å utforme bidrag i fellesskap med noen andre, noen har sendt inn mange bidrag, mens andre har kun sendt inn et forslag. Vi har mottatt forslag fra både Hof, Holmestrand og Sande, men og bidrag har kommet fra andre deler av landet.

Takk til barna!

Vi har fått inn mange forslag fra barn og ungdom. Det har blitt levert bidrag via mail, postkassene på bibliotekene og vi har fått flere bidrag fra skoleklasser fra ulike skoler i Holmestrand og Sande kommuner. Blant annet har det kommet inn bidrag fra Selvik skole, Kjeldås skole, Haga skole, Ekeberg skole, Kleiverud skole og Botne skole.