Tidligere Hof og Holmestrand kommune slo seg sammen i 2018, og i 2020 slår Sande og Holmestrand seg sammen. Et nytt kommunevåpen skal utformes for hele den nye kommunen – nye Holmestrand.

#JaktenPåHolmestrand

Fellesnemnda satte høsten 2018 ned en egen gruppe for utforming av kommunevåpen. Kommunevåpengruppa bestemte at de ønsket å utlyse en konkurranse – for å sikre bred deltagelse og engasjement.

Kommunevåpengruppa etablerte et forprosjekt, #JaktenPåHolmestrand, som var med på å definere temaet for kommunevåpenkonkurransen. 7. desember ble konkurransen utlyst, og alle var velkommen til å delta. Det kom inn 588 bidrag fra innbyggere og interesserte i alle aldre.

Finaleforslagene

Juryen, som er kommunevåpengruppa – har valgt ut noen finalister, med hjelp fra heraldiker, tegner og administrative ressurser. Disse finaleforslagene blir presentert 26. februar.
Finalistene er ulike forslag til nytt kommunevåpen, og personen(e) bak forslagene er anonyme frem til vinneren kåres.

Vinnerforslaget som mottar 25 000,- annonseres i uke 11.

Vinneren av nytt kommunevåpen

Det som kåres til vinnerforslaget av juryen/kommunevåpenkomiteen, er forslaget som blir lagt frem for Fellesnemnda 11. april. Etter Fellesnemndas behandling vil kommunestyrene i Sande og Holmestrand behandle sak om nytt kommunevåpen våren 2019.
Selv om nytt kommunevåpen skal velges for den nye kommunen, vil Holmestrands gamle kommunevåpen beholdes som bysegl for Holmestrand by.

 

Forløp for nytt kommunevåpen

11. april: Vinnerforslaget legges fram for Fellesnemnda
Uke 11: Vinneren annonseres
26. februar: Finalistene lanseres
7. desember-7. februar: Konkurransen er åpen