Velkommen til temakveld for grunnskolen i Holmestrand og Sande mandag 4. mars i Biorama, Holmestrand. Det blir filmvisning, med påfølgende paneldebatt!

Holmestrand og Sande kommuner har gleden av å invitere alle foresatte, lokalpolitikere og ansatte til årets temakveld.

Formatet er utvidet fra tidligere år, både fordi vi nå er godt i gang med å etablere felles oppvekstområde inn i ny kommune, og fordi vi åpner for en bredere deltakelse enn tidligere. Vi håper å fylle Biorama som maksimalt rommer ca. 450 personer.

Tid: Mandag 4.mars kl. 18.00-21.00 (Biorama vil være åpen fra 17.30)
Sted: Biorama i Holmestrand
Det er ingen påmelding, og arrangementet er gratis. Arrangementet ligger på Facebook

Skoledokumentar og paneldebatt

Først blir det visning av dokumentarfilmen «Most Likely to Succeed». Filmen belyser på en tydelig, inspirerende og tankevekkende måte hvordan moderne opplæring kan og må være, for å gi barn og unge et best mulig utgangspunkt for å lykkes i sine liv.

Etter filmvisningen blir det paneldebatt. Yngve Lindvig i Learnlab, som leder et av våre viktigste utviklingsarbeider; etterutdanning innen digitalisering og dybdelæring, deltar i debatten. Lindvig har lang erfaring fra arbeid med å støtte utdanningssektoren i proaktiv og fremtidsrettet utviklingsarbeid. Oversikt over deltakere vil bli oppdatert fortløpende.

Program for temakveld:

• Velkommen
• Kort innledning v/kommunalsjef Robert Rognli
• Visning av filmen «Most Likely to Succeed»
• Kort pause
• Paneldebatt der det også vil være mulig å stille spørsmål fra salen. Alle nivåer innenfor grunnskoleområdet vil være representert.
• Temakvelden avrundes med refleksjon og oppsummering

Disse sitter i panelet

  • Yngve Lindvig, Learnlab (fagansvarlig desentralisert kompetanseheving «Digitalisering og dybdelæring» i Holmestrand, Færder, Tønsberg og Re)
  • Lasse Berntzen, utvalgsleder Holmestrand
  • Anya Alme, utvalgsleder i Sande
  • Kjerstin Sjøblom, rektor Holmestrand
  • Robert Rognli, kommunalsjef Holmestrand/Sande
  • Terje Larsen, rektor Sande
  • Jørund Buen, FAU Sande
  • Jannicke Nordbrekken, lærer Sande
  • Lena Løken, lærer Holmestrand
  • Kjersti Gran Haga, lærer Holmestrand

Jon Kvist leder paneldebatten.

Jon Kvist er lærer på Thor Heyerdahl videregående skole, ved medier og kommunikasjon. Han er digitalpedagog og har et sterkt engasjement for fremtidsrettet læring i digitale omgivelser. Kvist har tatt lokalt og regionalt initiativ for å skape debatt om skolens innhold der et fornyet kunnskaps- og læringssyn står sentralt.

Vi vet at svært mange har stort engasjement knyttet til grunnskolen og utviklingen av denne. Opplæringen barn og unge må få for lykkes i livet og i en stadig mer omskiftelig fremtid er viktig og må vies stor oppmerksomhet. Alle involverte må bidra for at så mange som overhodet mulig skal lykkes.
Velkommen til årets temakveld om fremtidens skole i nye Holmestrand!