Juryen for nytt kommunevåpen, nedsatt av fellesnemnda – presenterer de 10 finalistene i konkurransen om å utforme nytt kommunevåpen for nye Holmestrand kommune

Jeg synes finaleforslagene er utrolig flotte og varierte! Sier leder i juryen Thorleif Jacobsen.

Med så mange som 588 innsendte forslag, ble nåløyet for å komme til finalerunden desto trangere. Det er mange gode forslag som ikke nådde helt dit. Så igjen takk til alle som har bidratt! Det blir både spennende og vanskelig å velge ut en vinner!

588 forslag er blitt til 10

588 forslag kom inn i forbindelse med konkurransen, og juryen, som er kommunevåpengruppa – har valgt ut 10 finalister. Juryen har blitt assistert i prosessen fra heraldiker, tegner og administrative ressurser.

Finalistene er ulike forslag til nytt kommunevåpen, og personene bak forslagene er anonyme frem til juryen annonserer vinneren av konkurransen i uke 11.

De 10 finalistene

Seterfurua på eplerød

Gode minner skapes i møte med naturen. Skjoldet viser tre trær i harmonisk likeverdig oppsett, et symbol på de tre tidligere kommunene i fellesskap.​
Trær symboliserer lokal tilknytning og røtter. Barskog dominerer i den sammenslåtte kommunens naturreservater.​
Trær symboliserer nærhet og kjærlighet til naturen. Grenene sprer seg, og kan symbolisere vekst og fremtid. Holmestrand har en historie som trelasthavn.​
Treet kan også være et familietre, men i denne sammenheng et symbol på tre familietrær – familien innbyggere i en kommune utgjør.​
Den spisse formen som strekker seg mot himmelen symboliserer energi, optimisme, i vekst – verdier som den nye kommunen kan assosieres med. ​
Blått gir assosiasjon til kysten, og nærhet til vann, innsjø, elver og fjord.

 

 

Øyer og vann

Gode minner skapes i møte med naturen. Skjoldet viser øyer i Sande og vann i Hof. Den hvite flaten med fjellet i Holmestrand kan symbolisere fjellet i Holmestrand.​
Tre ovale rundinger står sammen i harmonisk likeverdig oppsett, et symbol på tre fleksible og tilpasningsdyktige kommuner.​
De tre ovale rundingene er øyer i vannet, og samtidig innsjøer på land. Denne lekne dynamikken kan gi assosiasjoner til kreativitet, likeverd og fellesskap.​
Ovalene kan også gi assosiasjoner til spor i terreng, og forteller noe om områdets natur- og dyreliv.​
Øyene i fjorden har en spennende og rik historie.​
Buede former skaper et spennende og levende uttrykk som kommunen kan assosiere seg med.​
Grønt er en fellesnevner for skogbruk, jordbruk, grønn vekst, natur og friluftsliv.

 

 

 

Sjø og land

Gode minner skapes i møte med naturen. Sjø og land – hand i hand.​
Skjoldet viser bølgende vann som møter bølgende land. I det møtet oppstår nytt liv, og gode minner.​
Bølger handler om nærheten til vann, elver, fjord og innsjø, og betydningen av dette.​
​Blått gir assosiasjon til kysten, og nærhet til vann, innsjø, elver og fjord.​
De tre kommunene har til felles at de er landbrukskommuner. ​
Grønt er en fellesnevner for skogbruk, jordbruk, grønn vekst, natur og friluftsliv.​
De to formene kan se ut som brikker, som sammen danner noe nytt og spennende.​

 

 

 

Fakler

Gode minner skapes i møte med andre mennesker, og den energien som et fellesskap gir. Skjoldet viser tre fakler i harmonisk likeverdig oppsett, et symbol på de tre tidligere kommunene. ​
Faklene er sterke og levende hver for seg, men sammen danner de en bukett av lys, som skinner enda mer enn før. Sammen viser de vei, og er et symbol på kunnskap.​
Faklene møtes i et kryss, og en kan få assosiasjoner til veier gjennom landskapet, å være på spor av det gode liv. ​
Ild er et symbol for liv, energi, vekst, håp, kunnskap og mennesker. Man kan få assosiasjoner til entusiasme, kampvilje og engasjement. Frivilligheten i kommunen, og betydningen av den kommer til uttrykk gjennom dette symbolet. Å gå i fakkeltog sammen er å gå samme vei for noe man sammen tror på. Ild og fakkel kan gi assosiasjoner til en rik historie i Vestfold.​
Bruk av både rette og buede former skaper et spennende og levende uttrykk som kommunen kan assosieres med.​
Blått gir assosiasjon til kysten, og nærhet til vann, innsjø, elver og fjord.

 

 

 

Livets puslespill

Gode minner skapes i møte med andre mennesker.​
Våpenskjoldet er delt i 3 deler, et symbol på sammenslåingen av de tre kommunene Hof, Holmestrand og Sande. Brikkene er solide og levende hver for seg. Sammen danner de en ny, sterkere form.

Vi er alle brikker i livets puslespill.
Hver enkelt har sin plass,
og hver enkelt av oss er like viktig.
Vi er uløselig knyttet til hverandre,​
gjennom samhandlinger på alle nivåer.

 

Noen av disse, vil stå for oss
som gode, sterke minner.
De gir livet mål og mening


Grønn er en fellesnevner for skogbruk, jordbruk, grønn vekst, natur og friluftsliv.​

Hvit/sølv står for nye muligheter; blanke ark.

 

Dråper

Gode minner skapes i møte med naturen, og opplevelser i og ved vann. Skjoldet viser tre dråper i harmonisk likeverdig oppsett, et symbol på de tre tidligere kommunene i fellesskap.​
Samtidig blir dråpen delt i tre, hver for seg har de en verdi og betydning, til sammen antar de en ny form, som kan gi ny mening.​
Dråpen handler om nærheten til vann, elver, fjord og innsjø, og betydningen av dette.​
Holmestrand har en historie som trelasthavn. ​

I dråpene ser man stier, veier og spor. Det gir følelsen av stier i naturen, vei gjennom landskapet, å være på spor av det gode liv. Sporene kan også symbolisere togskinner som har betydd mye for mange av kommunens steder opp gjennom tidene, og for innbyggerne som fartsårer.​
Blått gir assosiasjon til kysten, og nærhet til vann, innsjø, elver og fjord.​

 

 

Kornakset

Gode minner skapes i samværet rundt måltidet.​
Tre gjentatte symboler danner et aks. De tre symbolene som kan se ut som noter eller brikker som symboliserer de tre tidligere kommunene. Til sammen danner de et aks.​
Kornet handler om å høste det man sår, arbeidet, maten, og ikke minst måltidet med andre. ​
Sammen bygger akset seg høyt, og symboliserer det å få til noe sammen som man ikke kan alene.​
De tre kommunene har til felles at de er landbrukskommuner. ​
Blått gir assosiasjon til kysten, og nærhet til vann, innsjø, elver og fjord, og bakgrunnen skal symbolisere Eikern og fjorden.​
Gull/gult er en varm farge som symboliserer energi, fødsel, liv og fremtid.​

 

 

 

På vei

Gode minner skapes på vei gjennom livet.​

Motivet viser et naturlandskap med skispor og fjell i bakgrunnen. Sporene kan også symbolisere togskinner som har betydd mye for mange av kommunens steder opp gjennom tidene, og for innbyggerne som fartsårer.​
Fjellene viser to likeverdige partnere, og også tre likeverdige tagger ned. Uttrykket er energisk og fremadstormende, noe man kan identifisere kommunen med.​
Man får assosiasjoner til å dra ut på tur, være en pioner, være modig, fremtidsrettet og alltid på vei. Det vitner om en kommune i stor vekst.​
Samtidig gir skjoldet assosiasjoner til å være på tur, friluftsliv, og alt det gode naturen kan by på.​
Blått gjenspeiler tematikken, med farger man finner igjen i natur, himmel og snø.
Blått gir assosiasjon til kysten, og nærhet til vann, innsjø, elver og fjord.

 

 

Sjø, land og skog

Gode minner skapes i møte med naturen. Tre steder gode minner skapes er ved sjø, land og skog.​
Skjoldet viser tre trær som symboliserer de tre tidligere kommunene, vekst og liv. Alene er de vakre trær, sammen er de en skog, og gir grobunn for nytt liv.​
Skjoldet viser også utemmet vann som møter temmet land. I det møtet oppstår nytt liv, og gode minner.​
Bølger handler om nærheten til vann, elver, fjord og innsjø og betydningen av dette.​
​Blått gir assosiasjon til kysten, og nærhet til vann, innsjø, elver og fjord.​
De tre kommunene har til felles at de er landbrukskommuner. ​
Grønt og brunt er en fellesnevner for skogbruk, jordbruk, grønn vekst, natur og friluftsliv.​

 

 

 

Eikebladet

Gode minner skapes i møte med tre viktige naturelementer; skogen, jorda og vannet. ​
Eikebladet representerer skogen og i tillegg den fredete Gunnestadeika i Sande. Eika representerer verdier som ekthet, skjønnhet og fortidens visdom.​
Jorden, viser både naturens vakre former og utgangspunktet for jordbruk, innbyggere, næring og transport. Her opplever vi verdier som trygghet, vekst og realisme.​
Bølger minner oss om nærheten til havet og hvor viktig det er ikke bare å bruke det til nøye og fritid, men også ta godt vare på havmiljøet. Havet formidler verdier som renhet, spenning og stadig forandring.​
Historisk visdom og fremtidige muligheter ligger i naturen, og innbyggerne passer godt på dette i nye Holmestrand. ​
Blått gir assosiasjon til kysten, og nærhet til vann, innsjø, elver og fjord.​

Hva skjer videre?

Det som kåres til vinnerforslaget av juryen/kommunevåpenkomiteen, er forslaget som blir lagt frem for Fellesnemnda 11. april. Etter Fellesnemndas behandling vil kommunestyrene i Sande og Holmestrand behandle sak om nytt kommunevåpen våren 2019.
Selv om nytt kommunevåpen skal velges for den nye kommunen, vil Holmestrands gamle kommunevåpen beholdes som bysegl for Holmestrand by.

 

Under kan du se alle finalistene i en bildefremvisning