Valget falt på VESAR da Fellesnemnda skulle velge ny felles renovasjonsløsning for nye Holmestrand.
Holmestrand og Sande er nå tilsluttet to ulike renovasjonsselskap, henholdsvis Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR), Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD). Den 23. august la prosjektleder for ny kommune 2020 fram sak om å velge en felles renovasjonsløsning for den nye kommunen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt av Fellesnemnda. Løsningen gjelder fra 2020.

Valget landet på VESAR

Både VESAR og RfD bekreftet at de ønsket å ivareta renovasjonsoppgaven på den nye kommunens vegne. Valg av renovasjonsløsning for den nye kommunen skulle besluttes av et evalueringsutvalg bestående av de to ordførerne, de to rådmennene og kommunalsjef for teknisk sektor. Evalueringsutvalget konkluderte med at VESAR var foretrukket som leverandør til å ivareta renovasjonsoppgaven i nye Holmestrand.

Hovedgrunner for valg av VESAR:
– VESAR har en høyere gjenvinningsgrad og en mer ambisiøs målsetting for gjenvinning
– VESAR tilbyr et bedre pedagogisk opplegg gjennom Den Magiske Fabrikken.
– VESAR har et noe lavere renovasjonsgebyr og varsler en mer positiv utvikling av gebyret i årene framover.

VESAR enstemmig valgt

VESAR ble enstemmig valgt av Fellesnemnda, som leverandør av renovasjonsordning fra 2020.
Saken går nå videre til de to kommunestyrene hvor innstillingen til Fellesnemnda vil bli lagt fram.

Les hele saken og se presentasjonene fra VESAR og RfD her

Se møteprotokoll og sakskart fra 17. januar 2019