Det er kun ett år igjen til Holmestrand kommune og Sande kommune formelt er en kommune. Arbeidet med å bygge den nye kommunen er godt i gang, og allerede fra januar 2019 er det felles ledelse på kommunalsjefnivå for begge kommuner.

Den felles ledelsen er fremtidens kommunalsjefer i Nye Holmestrand. De tre som får nye roller i 2019 er Anne Marit Bakka, Robert Rognli og Svend Bergan Grane. Økonomiområdet har hatt felles ledelse en stund allerede, med kommunalsjef Janne Visnes Melgaard.

Anne Marit Bakka vil involvere

Anne Marit Bakka, kommunalsjef for helse og velferd, har erfaring fra kommuner siden 1996, og de siste årene som kommunalsjef i Holmestrand. Hun synes 2019 blir et spennende år.
– Det er viktig for meg å trygge de ansatte på at de har rom og mulighet til å levere så gode tjenester som mulig, forteller Bakka, og er opptatt av involvering.
– Vi må drifte en slik tjeneste med ydmykhet. Å gi gode tjenester, med involvering av brukere, ansatte, frivillige og pårørende er viktig.
Bakka berømmer jobben som gjøres i plangrupper (sammenslåingsgrupper som består av ansatte, tillitsvalgte og vernetjeneste) og det arbeidet vil fortsatt ha stort fokus i det kommende året.

I forbindelse med kommunesammenslåing, lages det i 2019 nye samarbeidsavtaler og flere interkommunale samarbeid i programområdet helse og velferd. En rekke nye arbeidsgrupper opprettes.

Bakka har hatt ansvar for 9 virksomheter i Holmestrand, og fra 2019 blir det 10 med Sandetun bo- og behandlingssenter.

Robert Rognli vil utvikle oppvekst- og kulturfeltet

Kommunalsjef for oppvekst og kultur, Robert Rognli, er godt i gang med å planlegge sammenslåingen innenfor sitt felt, og blir motivert av å være tett på oppvekst- og kulturfeltet.

– I 2019 vil vi spesielt ha fokus på å utarbeide planer innen oppvekst og kultur, forteller Rognli.
– Det er med stor ydmykhet jeg går inn i den nye rollen som kommunalsjef i Sande. I årene framover skal vi ta med det beste fra de tre opprinnelige kommunene og utvikle et oppvekst- og kulturfelt som gir gode tjenester til innbyggerne. Dette ser jeg fram til, sier Rognli.
Han opplever at medarbeidere i barnehagene, skolene, i PPT og kulturfeltet er dyktige, dedikerte og topp motiverte.

Svend Bergan Grane er stolt av ansatte

Kommunalsjef for tekniske tjenester, Svend Bergan Grane, har vært ansatt i Holmestrand siden 2010, først som virksomhetsleder for Plan og byggesak, og senere som kommunalsjef etter sammenslåingen med Hof.

– Jeg er stolt av den stå-på-viljen jeg observerer blant de ansatte på teknisk i begge kommunene, og den kvalitet som nedlegges i saksbehandlingen på Plan- og byggesak, forteller Grane.
I 2019 vil Grane spesielt jobbe med å forberede sammenslåing av kommunalteknisk virksomhet i de to kommunene frem til 1. januar 2020.

Janne Visnes Melgaard, som er assisterende rådmann og kommunalsjef for økonomi og fellestjenester i Holmestrand kommune, har allerede en periode hatt ansvaret for økonomiområdet også i Sande.

Samarbeidsløsning for fremtiden

Med denne samarbeidsløsningen blir en felles ledelse etablert inn mot ny kommune i 2020, og gir enda bedre rammebetingelser for å samkjøre tjenester, forberede og planlegge innhold og organisering i nye Holmestrand.

Det er fortsatt en rådmenn i hver av kommunene frem til 2020, og nå har de felles kommunalsjefer. Politisk er det ingen endring, og ansatte skal fortsatt levere de samme tjenestene til innbyggerne.

Kommunalsjefene for ny kommune representerer rådmannen i begge kommuner i politiske saker som går inn under deres respektive programområder/sektorer, og de har lederoppfølging av alle virksomhetslederne.