Vi er på jakt etter nytt kommunevåpen til nye Holmestrand kommune (Hof, Sande og Holmestrand). Alle er invitert til å levere inn sitt bidrag, og vinnerforslaget mottar heder, ære og kr. 25 000,-
Et nytt kommunevåpen for den nye kommunen skal utformes. Innbyggere, byråer, elever, designspirer, og alle som gløder for fremtidens nye Holmestrand oppfordres til å levere sitt eller sine bidrag innen 7. februar.

 

Der gode minner skapes

Tema for konkurransen er ‘’Der gode minner skapes’’, og dette collaget av bilder skal være til inspirasjon for utforming av nytt kommunevåpen.

Konkurransekriterier

a) Forslaget må utgå fra temaet:  ”Der gode minner skapes” med bildecollagen som inspirasjon.
b) Kommunevåpenet bør ta hensyn til de heraldiske prinsipper.
c) Kommunevåpenet skal ha tydelighet i form og design, og må fungere i små og store format.

 Les alle konkurransekriterier og se mal for kommunevåpen her

Frist

Innleveringsfrist 7. februar 2019.
Forslaget sendes pr. e-post til
post@nykommune2020.no.

Premie

Vinneren mottar 25 000,- kroner.
Øvrige bidrag som blir med i sluttvurderingen vil honoreres med 2 500,- kroner.  

Jury

Kommunevåpengruppa nedsatt av fellesnemda vil fungere som jury. Juryen legger frem et anbefalt nytt kommunevåpen for Fellesemnda før påsken 2019.

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til:
Suzy Haugan, kommunikasjonsrådgiver, suzy.haugan@holmestrand.kommune.no, 472 37 572.
Linn Kristine Johansen, prosjektkonsulent nykommune2020, linn.kristine.johansen@holmestrand.kommune.no, linn.kristine.johansen@holmestrand.kommune.no, 920 94 705.

Jakten på Holmestrand

Som hjelp til utformingen av temaet og selve kommunevåpenkonkurransen inviterte kommunevåpengruppa i oktober innbyggere og interesserte til å jakte på nye Holmestrand kommune sin identitet, og dele bilder og film med emneknaggen #jaktenpåholmestrand.

Les om Jakten på Holmestrand her

Les unge eide kontoen her

Les Jakten på Holmestrand