Sande, Hof og Holmestrand har vært forlovet med hverandre siden 2016.

Det tar tid å bli bedre kjent med hverandre og vi har stadig jobbet oss nærmere hverandre.
I 2019 starter innspurten på jobben med å skape en helt ny kommune og en ny hverdag sammen.
Fellesnemnda får en større og mer avgjørende rolle dette året. Og vi skal sammen – på tvers av partifarger og opprinnelige kommuner, få til å lage en ny kommune med gode tjenester til innbyggerne våre.
Likeverdighet og raushet må til for at et forhold skal oppleves som godt for begge parter. Nysgjerrighet og åpenhet må til for å finne de beste løsningene. Likeså må økonomien styres fornuftig og stødig.

Vi blir en av landets største vekstkommuner og det krever nok og gode skoler, barnehager og plasser i eldreomsorg til stadig flere.

Vi kommer fortsatt til å ha store og små utfordringer som må løses og vi kommer garantert til å gjøre feil underveis. Men nå skal vi løse utfordringene i et større fellesskap enn før, og det har jeg stor tro på at vi skal lykkes godt med. Vi blir sterkere sammen enn vi er hver for oss.

2019 blir et viktig år for det nye fellesskapet og da er det trygt å vite at det er svært mange ansatte og politikere som har bestemt seg for å jobbe positivt, hardt og målretta for å lykkes med å lage en ny og fremtidsretta kommune sammen. Da er oddsene gode for at vi lykkes med den oppgaven.

Den nye kommunen vår vil bestå av innbyggere som er stolte over å kalle seg sandesokninger, holmestrandinger og hofsokninger.
Denne stoltheten skal vi ta godt vare på og vi må jobbe for at alle føler seg godt ivaretatt.
For vi skal alle være en del av nye Holmestrand kommune.

– Hilsen Elin Weggesrud, leder av Fellesnemnda.