Fra januar 2019 inngås det avtale med Visit Vestfold om innkjøp av administrative turismetjenester, og Sande/Holmestrand blir en del av Visit Vestfold-fellesskapet. Det vedtok Fellesnemnda enstemmig.

Visitvestfold.com er den offisielle reiseguiden for Vestfold. Visit Vestfold har som mål at folk skal finne det en trenger for et innholdsrikt opphold i Vestfold. Visit Vestfold er en medlemsorganisasjon som jobber med profilering av Vestfold.
Med medlemskapet blir nå Sande og Holmestrand en del av profileringen ut mot turistmarkedet.

En mulighet i identitetsbyggingen

– Vekst skaper vi gjennom synlighet, sa rådmann Hans Erik Utne, under behandlingen av saken i Fellesnemda.
Det har vært et politisk ønske om å være synlig i Visit Vestfold–sammenheng. Sande og Holmestrand ligger i et vekstområde, og er en kommune fra 2020. Medlemskapet gjelder for hele den nye kommunen.
Det er et ønske om å øke besøkstallene og attraktiviteten i området, og Visit Vestfold er verktøy for å synliggjøre aktivitetene. Satsingen blir tatt av reformpengene, og medlemskapet koster 250 000,- årlig.

Bedrifter oppfordres til å melde seg inn

Reiselivsrelaterte bedrifter i Sande og Holmestrand oppfordres også til å melde seg inn i Visit Vestfold.
Ved innmelding i Visit Vestfold vil bedrifter få full eksponeringsmulighet i Visit Vestfold, med videre publisering på visitnorway og visitosloregion.
Som medlem har man tilgang på kurs for kompetanseløft, og invitasjon til å ta del i medlemsaktiviteter som en del av et større fellesskap.

Her er informasjon om hva et bedriftsmedlemskap i Visit Vestfold innebærer