Fellesnemnda nedsatte en gruppe i september for å jobbe med kommunereformprosjektet lokaldemokrati, innbyggermedvirkning og reglementer.
Det ble bestemt i første møte for gruppen at de ville utføre en spørreundersøkelse blant innbyggerne for å hjelpe til med prosjektet.

Spørreundersøkelsen finner du her

Mulighet til å forme utviklingen i den nye kommunen.

Innbyggermedvirkning handler om å involvere innbyggerne i kommunen, både gjennom valg, men også mellom valg. Innbyggermedvirkning skal hjelpe til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Former for innbyggermedvirkning er ungdomsråd, ordførerbenk, meningsmålinger og dialog mellom innbyggerne og lokalpolitikerne for å nevne noe.

Gruppen har blant annet fått som mandat å legge fram forslag til:

Faste råd og utvalg utover kommunestyre, formannskap og hovedutvalg
Verktøy for bruker- og innbyggermedvirkning
Arenaer for bruker- og innbyggermedvirkning
Rammer for samskaping *
Nærdemokratiordning som sikrer at kommunen kontinuerlig gir innbyggerne mulighet til å forme utviklingen i den nye kommunen
Delegeringsreglement
Politisk reglement
Øvrige reglement

Vi trenger ditt innspill

Vi håper du tar deg tid til å besvare undersøkelsen innen 18. januar 2019.
Du kan være anonym, og resultatene fra undersøkelsen blir brukt inn i kommunereformprosjektet om lokaldemokrati og innbyggermedvirkning.

Les om gruppa her