For siste gang legges det frem forslag til budsjett og økonomiplan for Holmestrand kommune og Sande kommune.

Neste år er det budsjett for den sammenslåtte kommunen som legges frem.

Vi bygger ny kommune

Holmestrand og Sande slås sammen til ny kommune fra 2020. Flere administrative tjenester er allerede samordnet i en vertskommuneløsning. Arbeidet med å samordne tjenester og bygge den nye organisasjonen er i full gang. Vertskommuneløsninger er allerede etablert for NAV, barnevern, PPT, tjenestekontor, hjelpemiddellager, kulturskole og plan/byggesak/landbruk. For andre tjenester er felles ledelse og annen administrativ samordning gjennomført.

Bygging av ny kommune samtidig som løpende drift skal ivaretas er krevende. Mange ledere og ansatte deltar i utredninger og planlegging, i tillegg til sine ordinære oppgaver.

Bygging av ny kommune gir samtidig muligheter til å tilpasse og organisere kommunale tjenester på en annen måte. En større organisasjon kan gi redusert sårbarhet og økt fleksibilitet i tjenesteproduksjonen

Holmestrand kommune sitt forslag til budsjett og økonomiplan

Sande kommune sitt forslag til budsjett og økonomiplan