Barrierer for barns deltakelse i fritidsaktiviteter i Sande og Holmestrand: Hva kan vi gjøre med dem? Holmestrand og Sande kommuner inviterer til samtale og idémyldring 27. november kl. 17.00 på Holmestrand fjordhotell. Velkommen!

Holmestrand og Sande kommuner oppfordrer politikere, næringsliv, ideelle- og frivillige lag og organisasjon, kommunalt ansatte, foreldre og øvrige med engasjement for barn og unge i Holmestrand og Sande til å delta på årets
sektorovergripende samarbeidsplattform «Å løfte i fellesskap».

Samskaping som metode

Samskaping får stor oppmerksomhet som metode for sosial innovasjon og et aktuelt grep for lokal folkehelsesatsing.

Lars Kobro, senterleder og seniorforsker i Senter for samskapende sosial innovasjon ved Universitetet i Sørøst-Norge innleder til samtale og idémyldring.

Program:

• Servering av lapskaus fra 16.15
• Foredrag
• Idémyldring om barrierer og tiltak
• Tilskuddsordning for inkludering av barn i familier med lav inntekt

Velkommen!

 

Arrangementet ligger på vår Facebookside: https://www.facebook.com/events/2117960868518173/