Tjenestekontoret i Sande og Holmestrand er nå under samme tak – i lokalene til Sande rådhus.

Tjenestekontoret har vært et vertskommunesamarbeid fra tidligere i år, og fra 24. september ble hele tjenestekontoret samlokalisert. Anne Mette H. Fallmyr er virksomhetsleder (i permisjon), og Henriette Pande er konstituert virksomhetsleder, og skal det kommende året lede Tjenestekontoret. Pande er også virksomhetsleder for den nyopprettede virksomheten Psykisk helse og avhengighet.

Totalt 15 personer er nå ansatt ved tjenestekontoret. Tjenestekontoret er døra inn til helse- og omsorgstjenester i kommunene, hjertet i organisasjonen om man vil. Vedtaksmyndigheten ligger i tjenestekontoret, og her fattes mange vedtak, etter søknad.

– Det er et hyggelig miljø her, og jeg opplever det er god energi med mennesker som trives sammen i hverdagen, kan Henriette Pande fortelle.

Mer tverrfaglighet

Tjenestekontoret har variert kompetanse, blant annet med ergoterapeut, sosionom, spesialpedagog, psykiatriske sykepleiere, kreftsykepleier, personer med geriatrisk kompetanse og kompetanse på blant annet helserett, psykologi og coaching.
– Det positive ved å være flere, er mer tverrfaglighet, forteller Pande. – De som sitter her har spesialkompetanse, og kan veilede andre.

Tjenestekontoret kartlegger, veileder, fatter vedtak og skal bidra til å sikre forsvarlige helsetjenester. I tillegg er det mye koordinering, slik at folk får de tjenestene de skal ha. Det krever god samhandling og god og relevant kunnskapsformidling mellom tjenestekontoret og de utøvende virksomhetene. Det er en stor tjenesteproduksjon i tillegg til kartlegging og hjemmebesøk. Henvendelser tjenestekontoret får kan for eksempel være spørsmål om dagsentertilbud, psykisk helsehjelp eller bo- og behandlingstjenester. Henvendelsene kommer også fra mennesker i en presset situasjon.

Det er to samhandlingstelefonnummeret, en for hver kommune, og kontoret behandler mange saker.
Enn så lenge er det et søknadsskjema for tjenester i Sande, og et for tjenester i Holmestrand kommune, og to ulike systemer benyttes.

Veien fremover

I tiden fremover mot kommunesammenslåing er planen å bli godt kjent på tvers, og utvikle felles måter å jobbe på.
– Det skal være det sammen om man er fra Holmestrand eller Sande, og det skal være samme måte å få hjelp på, uavhengig av hvor man bor, sier konstituert virksomhetsleder Pande.

Tjenestekontoret ønsker også å bli mer digitale, noe tjenestekontoret også opplever publikum etterspør.

Offisiell åpning av det nye tjenestekontoret blir i november.