Du finner Møteprotokoll fra møte i Fellesnemnda 27.09.18 her. 

Blant sakene finner du videregående skole i den nye kommunen og representanter for de politiske delprosjektene lokaldemokrati, innbyggermedvirkning og reglementer og kommunevåpen.