Mandag 22. oktober kl. 12.00 var det åpning av ny fylkesveg i Hanekleiva, og nye bedrifter i området ble presentert. Ordfører i Sande, Elin Weggesrud åpnet den nye veien.

Odd Ivar Kjerås v/Asplan Viak AS har hatt overordnet prosjektledelse, og fortalte om prosjektet i samarbeid med utførende entreprenør v/Kjeldaas AS. Infrastrukturprosjektet har i hovedsak bestått av omlegging av fylkesveg samt vann-, avløp- og strømforsyning til næringsområdet.

Næringsutvikling i Hanekleiva

ASKO OSLOFJORD AS ASKO OSLOFJORD AS etableres i Hanekleiva i Sande kommune. Lagerbygget vil ha et tørrvarelager og et fryselager med en grunnflate på 24 000 m2 og inntil 30 m takhøyde. Lagerbygget vil stå klart sommeren 2020. Bygget vil ha en avansert automasjonsløsning.

ASKO OSLOFJORD AS skal levere dagligvarer til butikker i Buskerud og Østfold, samt Vestfold nord og sørvest for Oslo. Selskapet skal også håndtere en transittstrøm fra ASKO SENTRALLAGER AS med kantsortimentet av tørrvarer og kjølevarer fra ASKO SENTRALLAGER KJØL AS.

Det blir spennende å følge næringsutviklingen i Hanekleiva i fremtidige nye Holmestrand kommune.

Sikter mot Breeam outstanding

ASKO OSLOFJORD AS har et mål om å oppnå miljøsertifiseringen Outstanding som er det høyeste nivået i den internasjonalt anerkjente miljøstandarden Breeam. Sertifiseringen omfatter byggeprosessen, byggematerialer, energiløsninger, kommunikasjoner, ledelse etc., og kontrolleres av en ekstern/uavhengig instans.

Bygget vil ha et solcelleanlegg på minst 11 500 kvm på taket, og gjenvinne varme fra kjøleanlegget.